Toiminnan monet ulottuvuudet

Mielenterveys on yksilön ja yhteiskunnan voimavara. Mielenterveyttä voi vahvistaa. MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä tehdään työtä ihmisen hyvän elämän edellytysten ja arkisen selviytymisen tueksi. Työtä tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden, paikallisten mielenterveysseurojen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Mielekästä vapaaehtoistoimintaa. MIELI ry tarjoaa väylän aktiiviseen vaikuttamiseen ja keinoja mielenterveyden edistämiseen. MIELI ry tarjoaa mahdollisuuden osallisuuteen, vapaaehtoistyöhön ja yhteisöllisyyteen sekä keinoja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen.

Apua ja tukea. MIELI ry tarjoaa voimaannuttavaa lyhytkestoista keskusteluapua ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa sekä kriiseissä. Auttamisen lähtökohtana on myötätuntoinen kohtaaminen ja apua hakevan oma kokemus avun tarpeesta. Tukea tarjotaan maksuttomasti kasvokkain henkilökohtaisesti ja ryhmissä, verkossa ja puhelimitse.

Asiantuntemusta ja kehittämistoimintaaMIELI ry tarjoaa asiantuntevaa, luotettavaa ja kehityksen kärjessä olevaa tietoa ja koulutusta sekä vuorovaikutusareenoita mielen hyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tueksi.

Mielenterveysosaamisen jakamista ja vahvistamista. Yhdessä paikallisten mielenterveysseurojen kanssa MIELI ry tarjoaa monipuolisia koulutuksia kaikille kansalaisille, vapaaehtoistyötä tekeville ja eri alojen ammattilaisille.

Yhteiskunnallista vaikuttamista. Psyykkinen hyvinvointi on yhteiskunnan menestystekijä. MIELI ry tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Väestön hyvä mielenterveys on kestävän kasvun keskeinen menestystekijä.

Aktiivista viestintääViestinnän visiona on, että Suomessa asuvat oivaltavat, että mielenterveys  on terveyttä  ja elämäntaitoa: mielenterveyttä voi oppia ja vahvistaa. MIELI ry viestii  monikanavaisesti, jaettavasti ja median välityksellä

Lue lisää

Vuosikirja 2017