Vuosikirja 2018

Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tämä on Mielenterveysseuran vuosikirja 2018.

Nainen ja lapsia nurmikolla ylhäältä päin kuvattuna.

Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä

Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy. Lue lisää


Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Mielenterveysseura korostaa mielenterveyden edistämistä kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja jokaisen oikeutta hyvään mielenterveyteen. Lue lisää


Kansalaistoiminnan vahvistaminen

Kansalaistoiminnan osastolla päätavoitteena vuonna 2018 oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, monipuolistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä vaikuttamistyön kehittäminen. Lue lisää


Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistämisen yksikön toiminnalla edistetään Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistään ennalta mielenterveyden häiriöitä. Lue lisää


Kriisikeskustoiminnot

Mielenterveysseura koordinoi valtakunnallista kriisiauttamista ja ylläpitää omaa SOS-kriisikeskusta. Lue lisää


Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio

Suomen Mielenterveysseura toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. Lue lisää


Viestintä

Mielenterveysseuran viestinnän visiona on, että Suomessa asuvat oivaltavat, että mielenterveys on terveyttä ja elämäntaitoa: Mielenterveyttä voi vahvistaa. Lue lisää


Hallinto, henkilöstö ja talous

Mielenterveysseuran tavoitteena on olla hyvä ja vakaa työyhteisö. Lähtökohtana on, että seurassa on voimaannuttava, innostava ja innovaatioita tukeva johtamiskulttuuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous; henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa. Lue lisää


Lue lisää