Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio (vuosikirja 2018)

Suomen Mielenterveysseura toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. RIKU toimii EU:n rikosuhridirektiivin edellyttämien yleisten rikosuhripalveluiden tuottajana Suomessa oikeusministeriön vuonna 2017 antaman julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti. Rikosuhripäivystystä toteuttavat Mielenterveysseuran lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Setlementtiliitto. RIKUn toimintaa ohjaa strategia vuosille 2016–2020.

RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toimintaa toteutettiin noin 60 työntekijän sekä lähes 500 vapaaehtoisen voimin matalan kynnyksen tukipalveluina 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea, seitsemän aluetoimiston koordinoimana. Uusi palvelupiste perustettiin Ahvenanmaalle Maarianhaminaan.

RIKUn yksittäisten asiakkaiden määrä eri palveluissa kasvoi edellisvuodesta 13 prosenttia. Yhteensä asiakkaita oli runsaat 14 300, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 12 700. Tukisuhteiden määrä oli yli 5100, kun se edellisvuonna oli 4 700, kasvua 10 prosenttia. Tukihenkilöpalvelun lisäksi yksilöllistä tukea ja neuvontaa tarjotaan valtakunnallisista auttamiskanavista, joita ovat Auttava puhelin, Juristin puhelinneuvonta sekä RIKUchat.

Asiakkaita Rikosuhripäivystyksessä

Rikosuhripäivystyksen asiakkaat

 

Poliisin ohjaus RIKUn palveluihin lisääntyi viime vuonna selvästi, mutta alueelliset erot ohjauksessa ovat edelleen suuria. Yhteensä noin 2500 asiakasta ohjautui RIKUun poliisin kautta.

Tukisuhteet Rikosuhripäivystyksessä

RIkun tukisuhteet

Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimisto

Valtakunnallisen Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimisto toimii osana Mielenterveysseuran Kriisiauttamisen osastoa Helsingissä Länsi-Pasilassa. Toiminta-alueena oli yhteensä 43 kuntaa pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa sekä Itä-, Keski- ja Länsi-Uudellamaalla. Aluetoimiston palvelupisteistä (Helsinki, Lohja, Järvenpää, Porvoo, Lahti, Kouvola) tarjottiin neuvontaa ja ohjausta puhelimitse, chatissa sekä henkilökohtaisten tapaamisten kautta.

Aluetoimistossa vastattiin yhteensä noin 3200 henkilön yhteydenottoon erilaisten palvelumuotojen kautta. Asiakkaiden yksittäisiä yhteydenottoja suoraan palvelupisteille oli runsaat 1000, tukisuhteissa heitä oli reilu 1700. Heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia oli kymmenen ja vapaaehtoisia sata. Suurin asiakkaita ohjaava taho on poliisi. Alueella toimi viisi poliisilaitosta ja 18 poliisiasemaa.

Yhteydenotoissa korostuivat edellisvuosien tapaan yhteydenotot liittyen erilaiseen väkivaltarikollisuuteen (75 % yhteydenoton ensisijainen syy), kuten henkirikoksiin tai niiden yrityksiin (1 %), pari- ja lähisuhteissa tapahtuva väkivaltaan ja vainoon (29 %), seksuaalirikoksiin (25 %), henkeen ja terveyteen liittyvien rikosten valmisteluun, muihin pahoinpitelyihin, uhkailuun, häirintään ja erilaiseen kiusaamiseen tai vapaudenriistoon (17 %) ja lähestymiskieltoasioihin (3 %). Muut yhteydenoton syyt liittyivät lähinnä varkauksiin, murtoihin ja ryöstöihin, petoksiin ja kavalluksiin sekä identiteettivarkauksiin, muihin verkkorikoksiin ja kysymyksiin rikosprosessista.

Henkilökohtaisen tukihenkilön tarjoaminen asiakkaille on keskeinen osa RIKUn perustoimintaa. Tukihenkilöt olivat asiakkaan tukena muun muassa poliisilaitoksella, oikeudenkäynneissä sekä muissa rikosprosessiin liittyvissä tapaamisissa. Lisäksi Etelä-Suomen aluetoimiston työntekijöitä jalkautui Lahden, Porvoon, Helsingin ja Kotkan poliisitalolle sekä Lahden, Porvoon ja Kotkan turvakodeille.

Asiakasmäärät

Asiakkaat eri palveluissa  13400
Tukisuhteet  5100
RIKUchat  3300
Auttava puhelin  1700
Juristin puhelinneuvonta  380
   
Istunnot verkkosivuilla 238 000

 

RIKUn organisaatio

Palvelupisteitä  31
Koordinoivia aluetoimistoja  7
Ammattilaisia perustyössä  58
(myös osa-aikaisia)  
Vapaaehtoisia perustyössä  480

Lue lisää

Rikosuhripäivystys

Vuosikirja 2018