Perheterapia-lehden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi

SMS-Tuotanto Oy

 

 

Maistraatinportti 4, 7. krs., 00240 HELSINKI

Puh (09) 615 516

 

2. Rekisteriasioista vastaava

henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mervi Venäläinen

Maistraatinportti 4 A, 7. krs., 00240 Helsinki

puh. +358 40 653 2895
mervi.venalainen@mielenterveysseura.fi

 

3. Rekisterin nimi

Perheterapia-lehden asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Lehtitilausten ja asiakassuhteen hoito.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön tai yrityksen nimi, osoite ja tilauksiin liittyvät kampanja- ja laskutustiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Perheterapia-lehden tilaajien antama tieto.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakirjatietoja voivat käyttää ainoastaan Koulutuskeskuksen työtehtävissään tarvitseva henkilökunta.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

  • ATK:lle tallennetut tiedot
  • tietokoneella olevia tietoja käytetään salasanoilla.

 

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

 

 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö. 

 

12. Suoramarkkinointikielto

 

Rekisteröidyllä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot