Mielenterveysseuralle iso lahjoitus nuorten masennuksen ennaltaehkäisyyn

Uutiset

Terveystalo lahjoittaa 50 000 euroa Suomen Mielenterveysseuran Löydä oma tarinasi –vertaistukiryhmien järjestämiseen. Lahjoituksen avulla voidaan järjestää lisää ryhmiä, joihin on jatkuvasti ollut enemmän hakijoita kuin niihin voidaan ottaa.

Lahjoitus on osa kampanjaa, jossa Terveystalo haluaa parantaa terveydenhoidon laatua ja herättää keskustelua sen merkityksestä. Lahjoitus päätettiin antaa Mielenterveysseuran ammatillisesti ohjatuille vertaistukiryhmille, sillä kampanjaa varten koottu laaturyhmä halusi tukea masennuksen ennaltaehkäisyä ja nuorten mielenterveyttä edistävää ruohonjuuritason toimintaa.

Löydä oma tarinasi® - vertaistukiryhmät

Nuorille, jotka kaipaavat psykososiaalista tukea vaikeassa elämäntilanteessa, on hyvin vähän tarjolla matalan kynnyksen apua. Löydä oma tarinasi®-ryhmät tarjoavat tukea tilanteessa, jossa nuori ei lähtökohtaisesti tarvitse psykiatrista hoitoa, mutta nuori itse kokee tunne-elämään liittyviä pulmia, yksinäisyyttä, vaikeuksia ihmissuhteissa tai itsenäistymisessä aikuiseen elämään.

Ryhmän tavoitteena on osallistujien mielialan koheneminen, yksinäisyyden väheneminen, arjenhallinta ja tulevaisuuden toiveikkuuden lisääntyminen. Menetelmänä on ammatillisesti ohjattu vertaistuki. Ryhmämalli etenee teemoittain, mutta mallia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jäykän strukturoidusti vaan ryhmien toimivuus perustuu siihen, että käsiteltävät teemat tarkentuvat ja valikoituvat ryhmäprosessin kuluessa. Keskusteluissa käsiteltäviä teemoja ovat oma elämäntarina, tunteet, ihmissuhteet, itsetunto, mielen hyvinvointi ja arki, tavoitteet ja tulevaisuus.

Ryhmäprosessi etenee 10 –12:sta viikoittaisessa kokoontumisessa, jonka jälkeen järjestetään jatkotapaaminen. Ryhmissä on 6-10 osallistujaa ja kaksi ohjaajaa. Hakuprosessi ryhmään on mutkaton: Hakijat haastatellaan ennen ryhmän alkua ja haastattelun tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman konkreettista tietoa ryhmästä sekä sitouttaa nuori ryhmäprosessiin.

Osallistujat ovat palautteissaan kertoneet, että ryhmä on lieventänyt ahdistuneisuutta, vahvistanut itsetuntemusta ja toiveikkuutta sekä tuottanut voimia toteuttaa omien tavoitteiden mukaisia muutoksia. He ovat kertoneet kokeneensa myös yhteenkuuluvuutta, hyväksytyksi tulemista sekä luottamusta.

Lue lisää:

Terveystalon tiedote

Löydä oma tarinasi -verkkosivuille

Terveystalon ilmoitus:

Takaisin

Yhteystiedot

Reija Tuomisalo
SOS-kriisikeskuksen päällikkö

+358 40 555 8491Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki