Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto valinnanvapauslaista

Uutiset

Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää perusterveydenhuollon palveluja, pirstoa perheen ja yksilön palveluja ja heikentää yleishyödyllisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia.

Koko lausunto (pdf)

Asiantuntijalausunto 25.5.2018

Asia: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Teema: Syntyvä palvelujärjestelmä mielenterveys- ja päihdepalvelujen näkökulmasta

Päätelmät

Mielenterveyspalvelut Suomessa ovat riittämättömät erityisesti psykoterapian saatavuuden sekä yhteisöpohjaisten ja etsivien palveluiden osalta. Erityisesti heikossa asemassa olevat moniongelmainen jää ilman tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja johtuen toimimattomista palvelukäytännöistä, sekä apua tarvitsevien alentuneesta toimintakyvystä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Mielenterveystyön resurssit kohdistuvat korjaaviin toimiin, vaikka edistävässä ja ehkäisevässä työssä on suuri säästöpotentiaali.

Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää perusterveydenhuollon palveluja, pirstoa perheen ja yksilön palveluja ja heikentää yleishyödyllisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Psykoterapian siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle ja asiakasseteleiden piiriin voi tukea psykoterapian integraatiota muuhun hoitoon, sujuvoittaa psykoterapiaan pääsemistä ja tukea psykoterapian laatua mutta vaatii rahoituksen korvamerkintää. Henkilökohtaisen budjetoinnin ulottamisesta myös mielenterveyskuntoutujiin on ulkomailla hyviä kokemuksia, mutta hallinnolliset kustannukset kasvavat.

Ilman selkeää velvoitetta sote-keskuksille järjestää mielenterveyspalveluja on vaarana, että tuottajat pyrkivät välttämään mielenterveysongelmista kärsiviä asiakkaita, koska heidän palvelutarpeensa on myös fyysisen terveyden osalta suurempi. Lakiesitystä tulisi täydentää velvoitteella tarjota perustason mielenterveys- ja päihdeammattilaisten palveluja. Lain toimeenpanossa tulee huolehtia riittävistä kapitaatiokannustimista.

Esitetyssä muodossa valinnanvapauslaki voi heikentää erityisesti perusterveydenhuollon ja järjestölähtöisiä mielenterveyspalveluja.

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja
Suomen Mielenterveysseura

 

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki