Mielenterveyttä edistetään koko yhteiskunnassa

Uutiset

Mental Health in All Policies -konferenssin suositukset mielenterveyden edistämiseksi ulottuvat hallitustasolta paikallishallintoon ja työelämästä opetukseen. Konferenssin järjestivät Helsingissä 11.—12. toukokuuta Euroopan komissio, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Mielenterveysseura.

Mikään muu terveysongelma ei aiheuta niin paljon kustannuksia kuin mielenterveyden häiriöt. Ne näkyvät tuottavuuden menetyksinä, toimintarajoitteina, poissaolokustannuksina ja inhimillisenä kärsimyksenä. Suositusten mukaan kansalaisten mielenterveys tuleekin nähdä keskeisenä voimavarana, ja kaikkien tahojen on edistettävä sitä aktiivisesti.

Mielenterveyden edistäminen on tutkitusti kustannustehokasta, mutta samalla on pidettävä mielessä, että hyödyt ja säästöt ilmenevät tyypillisesti toisella sektorilla kuin sillä, missä mielenterveyden edistämiseen on investoitu.

Paikallistasolla mielenterveyttä edistävät muun muassa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet paikallispolitiikassa, mielenterveysvaikutusten arviointi sekä mielenterveyteen vaikuttavien toimenpiteiden arviointi ja seuranta.

Työelämässä mielenterveys on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin perustekijä. Työpaikat tarvitsevat kattavan mielenterveyssuunnitelman, johon kuuluu mielenterveyden edistämisen lisäksi psykososiaalisten riskien arviointi.

Osa-sairausloman mahdollisuus sairauden aikana tukee työhön paluuta. Samoin tärkeitä ovat mahdollisuudet työn hallintaan, terve johtamiskulttuuri, toimiva työajan ja perhe-elämän yhteensovittamisen, saatavilla olevat stressinhallintaohjelmat sekä kattava työterveyshuolto.

Lapsia ja nuoria ei tulisi nähdä vain tulevaisuuden aikuisina; heidän hyvinvoinnillaan on itseisarvonsa. Koulut ovat perheiden ohella tärkein areena lasten mielenterveyden edistämiseksi.

On tutkimustietoa siitä, kuinka lasten ja nuorten sosiaalisia ja tunnetaitoja voidaan vahvistaa, samoin siitä, kuinka lievittää henkistä pahoinvointia, väkivaltaa, kiusaamista, konflikteja ja vihamielisyyttä. Tämä tieto on otettava käyttöön.

Mental Health in All Policies -konferenssin suositukset

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki