Mieli 2013 päivät: ”Oman aikamme hysteria on hamstraus”

Uutiset

Euroopan parlamentin jäsenen Sirpa Pietikäisen mukaan ympäristön vaikutukset ovat vaihdelleet eri aikoina.
– Freudin aikana naisten pulppuava käytös yhdistettiin hysteriaan ja sen turvin tukahdutettiin näiden yksilöiden poikkeava toiminta.
– Oman aikamme hysteria voisi olla esimerkiksi hamstraus. Tavaran kerääminen tuo turvallisuuden tunnetta ja toimii itsensä toteuttamisen kanavana. Hamstrauksen taustalla lienee kuitenkin lopulta tarve kyetä vaikuttamaan omaan elämäänsä.


Terveyttä kaupunkikävelyillä

Professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta avaa sitä, kuinka luontonäkymien katseleminen ja luonnossa käveleminen edistää psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Vaikutus on todennettu useissa tutkimuksissa.
– Mitä enemmän asuinalueella on viheralueita 1—3 km:n säteellä kotoa, sitä parempaa on koettu terveys ja sitä vähäisempää sairastavuus sekä kokonais- että sydän- ja verisuonitautikuolleisuus. Eräs selittävä tekijä on, että viherympäristöt houkuttelevat liikuntaan. Erityisesti puistojen saavutettavuus, turvallisuus ja miellyttävyys lisäävät nykytiedon valossa ihmisten liikuntaa.

Pauli Saloranta on järjestänyt terveyttä edistäviä kaupunkikävelyitä vuodesta 2004.
– Kotikaupunkipolut ovat kävelyreittejä, jotka esittelevät kaupunginosien historiaa ja nykyisyyttä, luontoa ja kulttuuria, arkkitehtuuria sekä merkittäviä henkilöhahmoja. Urbaania elinympäristöä voi havainnoida kokonaisvaltaisesti ja mielenkiintoisesti suoraan paikan päällä. Kävely on helppoa, halpaa ja terveellistä.

7.2. pääluento Kansalaisuus, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet 10.45 sekä sessio 3 Fyysinen ympäristö mielenterveyden tukena klo 13.00–15.00

Lisätietoja ja ohjelma>>>

Lisätietoja
Suomen Mielenterveysseura, kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck 0400 659 101
Suomen Mielenterveysseura, tiedottaja Sami Liukkonen 050 432 9998
Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi

Takaisin