MIELI ry: Uusi mielenterveysstrategia nostaa ansiokkaasti esiin mielenterveyden pääomana ja kaikkia aloja koskettavana asiana

Uutiset

”Uusi kansallinen mielenterveysstrategia on vahvasti mielenterveyden edistämisen asialla, ja mielenterveys nostetaan kaikille agendoille. Siksi se on tärkeä ja merkittävä avaus Suomessa”, sanoo kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck MIELI Suomen Mielenterveys ry:stä.

”Mielenterveysstrategian nostaminen valtioneuvoston periaatepäätökseksi on erinomainen askel käytännön mielenterveystyön kannalta. Näin kaikki ministeriöt saadaan mukaan mielenterveystyöhön”, toteaa Kristian Wahlbeck.

Kristian Wahlbeck toimi mielenterveysstrategian asiantuntijaryhmän jäsenenä. MIELI ry:n johtava asiantuntija Meri Larivaara toimi yhtenä asiantuntijaryhmän sihteereistä  ja osallistui strategian kirjoittamiseen sekä lausunto- ja kuulemiskierrosten palautteiden kokoamiseen.

Mielenterveysstrategia 2020-2030 julkistettiin tiistaina 11. helmikuuta. Edellisen mielenterveys-ja päihdesuunnitelman kausi päätyi 2015, joten Suomesta puuttui kansallinen mielenterveysstrategia viisi vuotta. Mielenterveysohjelma ja itsemurhien ehkäisyohjelma ovat olleet pitkään Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan agendalla. Neuvottelukunta koostuu eduskuntapuolueiden kansanedustajista ja suurimmista mielenterveysjärjestöistä.

Strategian viidestä painopisteestä mielenterveyden edistämiseen keskittyvät erityisesti mielenterveys pääomana sekä lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa.

”Keskeistä on, että strategiassa mielenterveys nähdään pääomana, joka koskettaa kaikkia aloja. Tärkeää on myös, että strategiassa tunnistetaan lapsuuden ja nuoruuden olosuhteet merkittävästi mielenterveyteen vaikuttavaksi tekijäksi, ja että turvallisista kasvuolosuhteista huolehtiminen perheissä ja muissa kasvuympäristöissä on mielenterveystyötä”, Meri Larivaara toteaa.

”Mielenterveysstrategia tukee myös Terapiatakuu-kansalaisaloitetta linjaamalla, että apua tarvitseville ihmisille tulee taata varhaisen vaiheen nopea pääsy psykososiaalisiin hoitoihin. Nykyinen hallitus antaa Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman kautta rahoitusta myös Terapiatakuun toteuttamiseen”, kertoo Meri Larivaara.

Kansalaisaloite on Mielenterveyspoolin yli 30 jäsenjärjestön yhteinen kansalaisaloite, joka keräsi tarvittavat 50 000 nimeä elokuussa. Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet sen toteuttamiseen.

”Strategian oheen saatiin Itsemurhien ehkäisyohjelma, mikä on MIELI ry:n vuosikausia jatkuneen työn tulos ja erinomaisen tärkeä saavutus. Edellinen ohjelma päättyi 1996”, muistuttaa Meri Larivaara.

”Kaikki mielenterveyden edistämisen alueet eivät kuitenkaan ole strategiassa riittävästi mukana. Näitä ovat erityisesti ikääntyneiden mielenterveys sekä mielenterveyden huomioiminen työelämässä. Nämä kaipaavat täsmentämistä strategian toimeenpanossa”, sanoo Meri Larivaara.

Lisätietoa

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030

Terapiatakuu

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
 

 

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki