MIELI ry: Yhteistyötä mielenterveyspalveluiden ja velkaneuvonnan välillä on vahvistettava

Uutiset

”On tärkeää tunnistaa, että velkaongelmien ja mielenterveyden välillä on yhteys,” toteaa MIELI ry:n johtava asiantuntija Meri Larivaara.

MIELI ry on julkaissut tutkija Aapo Hiilamon kokoaman tutkimuskatsauksen velkaongelmien ja mielenterveyden suhteesta. Katsauksen mukaan ylivelkaantuneella on selvästi suurempi riski mielenterveyden häiriöön, mielenterveysperusteiseen lääkitykseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Ylivelkaantunut kärsii useammin myös häpeästä, stressistä ja toivottomuudesta ja itsetuhoisuudesta.

”Syy- ja seuraussuhteet voivat olla monensuuntaisia. On mahdollista, että heikompi mielenterveys altistaa velkaantumiselle tai että talousongelmat voivat aiheuttaa sekä heikompaa mielenterveyttä että velkaongelmia”, kommentoi MIELI ry:n johtava asiantuntija Meri Larivaara.

”Tutkimuksista löytyy näyttöä myös sille, että velkaongelmat aiheuttavat mielenterveysongelmia.  Eräässä tutkimuksessa velkojen yhdistäminen vähensi ahdistuneisuusoireita.”

Raportti sisältää myös näyttöön perustuvat suositukset käytännön työhön. Eräs suosituksista peräänkuuluttaa yhteistyötä mielenterveys- ja kriisipalveluiden sekä talous- ja velkaneuvonnan välillä.

”Mielenterveyden ammattilaisten on otettava puheeksi asiakkaan taloustilanne ja ohjattava häntä tarvittaessa talous- ja velkaneuvontaan. Vastaavasti velkaneuvonnassa tulee kyetä tunnistamaan asiakkaan mielenterveysongelma ja ohjattava tarvittavan avun pariin,” toteaa Larivaara.

Nykyinen hallitus on luvannut toimia ylivelkaantumisongelmien vähentämiseksi.

”Politiikan kautta voidaan ehkäistä ongelmia esimerkiksi rajoittamalla pikavippien tarjontaa ja mainontaa. Myös kohdennettua markkinointia mielenterveysongelmista kärsiville on suitsittava”, muistuttaa Meri Larivaara.

”Ylivelkaantuneiden heikentynyt mielenterveys on nähtävä ja heille on tarjottava maksuttomia mielenterveyspalveluita. Velka-apuna tulisi tarjota velkojen yhdistämistä, ja henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta tulisi yhteiskunnan tasolla selvittää. Erityistukea tarvitsevat lapsiperheet.”

”Häpeää ja sosiaalista leimaa voidaan hälventää myös julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi ylivelkaantumisesta kertovat jutut mediassa voivat vähentää velkaongelmiin liittyvää yksinäisyyden kokemusta.”

Raportin kirjoittaja Aapo Hiilamo on tohtoriopiskelija London School of Economics and Political Science yliopistossa, jossa hän tutkii ikääntyneiden velkaantuneisuutta ja mielenterveyttä.

Raportti: Velat ja mielenterveys

Tukea ja apua

 

Takaisin

Yhteystiedot

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki