Vuosikirja 2019

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tämä on MIELI ry:n vuosikirja vuodelta 2019. 

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry kansalais- ja kansanterveysjärjestönä

MIELI ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy. Lue lisää


Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

MIELI ry luotaa yhteiskunnallisia prosesseja ja vaikuttaa valmisteilla oleviin päätöksiin kansallisesti ja Euroopan tasolla. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on järjestön yhteinen tehtävä, jota toteutetaan kaikissa yksiköissä ja yhdessä paikallisten mielenterveysseurojen kanssa. Työtä linjaavat MIELI ry:n hallitusohjelmatavoitteet sekä seuran mielen hyvinvoinnin ja itsemurhien ehkäisyn tavoiteohjelmat. Järjestö korostaa mielenterveyden edistämistä kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja jokaisen oikeutta hyvään mielenterveyteen. Lue lisää


Kansalaistoiminnan vahvistaminen

Kansalaistoiminnan kehittämisessä päätavoitteena on vetovoimaisen vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen vapaaehtoistoiminnassa sekä paikallisten mielenterveysseurojen vaikuttamistyön vahvistuminen. Lue lisää


Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistämisen osaston toiminnalla edistetään Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistään ennalta mielenterveyden ongelmia. Lue lisää.


Kriisikeskustoiminnot

MIELI ry koordinoi valtakunnallista kriisiauttamista ja ylläpitää omaa SOS-kriisikeskusta. Valtakunnalliseen koordinaatioon sisältyy kriisikeskustoiminnan, kriisipuhelin- ja verkkoauttamisen, kriisiauttamiseen liittyvän ryhmätoiminnan sisällöllinen ja toiminnallinen koordinaatio, tekniikan ylläpito, tilastointijärjestelmä ja tulosmittarit ja yhteistyö kriisiauttamisen kehittämisessä. Kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta. Puhelin- ja verkkokriisityön kehittämisessä ja ylläpidossa yhteistyöelimenä toimii ns. Puvekverkosto. Lue lisää.

Koulutus ja kehittäminen

Toimintavuoden aikana yhdistyksen koulutustoiminta ja kehittämistyö yhdistyivät ja koulutustoiminnan voimavaroja vahvistettiin palkkaamalla koulutuspäällikkö. Koulutustoiminnassa aloitettiin avoimen lähdekoodin ja Odoo-pohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto luomalla kouluttajien osaajarekisterit ja kuvaukset koulutustuotteista. Koulutusten tueksi otettiin käyttöön Moodle-oppimisalusta osoitteessa oppi.mieli.fi. Lue lisää


Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio

MIELI ry toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. Lue lisää.


Viestintä

MIELI ry:n viestinnän visiona on, että Suomessa asuvat oivaltavat, että mielenterveys on terveyttä ja elämäntaitoa: Mielenterveyttä voi vahvistaa. Lue lisää.


Hallinto, henkilöstö ja talous

MIELI ry:n tavoitteena on olla hyvä ja vakaa työyhteisö. Lähtökohtana on, että seurassa on voimaannuttava, innostava ja innovaatioita tukeva johtamiskulttuuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous; henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa. Lue lisää.