MIELI ry:n aloitteesta uusi Itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suositus Suomeen

Uutiset

Kristian Wahlbeck osallistui itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito -suositusten valmisteluun.
Mieli ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck osallistui uuden Käypä hoito -suosituksen valmisteluun.

Kipeästi kaivattu Käypä hoito -suositus Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito julkaistiin viime viikolla. MIELI ry teki työtä Käypä hoito -työn käynnistämisen puolesta vuodesta 2016, ja työ alkoi 2018. Suosituksen keskeinen viesti on, että itsemurha-ajatuksista tulee uskaltaa kysyä ja keskustella, eikä tämä suurenna itsemurhan riskiä.

MIELI ry:stä suositusta valmistelleeseen Käypä hoito -työryhmään osallistuivat MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck ja MIELI ry:n liittohallituksen jäsen sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola, joka veti työryhmää.

Käypä hoito -suosituksen puuttuminen on heijastunut hoitokäytäntöihin. Fyysiset vammat on hoidettu, mutta mielenterveyden jälkihoito voinut jäädä järjestämättä.

”MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksessa on tavattu paljon asiakkaita, jotka eivät ole saaneet mielenterveyden hoitoa itsemurhayrityksen jälkeen. Esimerkiksi päivystyspoliklinikalla on hoidettu tehokkaasti itsemurhayrityksen jälkeen myrkytystilaa tai vammoja, mutta itsetuhoisen ihmisen kuunteleva kohtaaminen on voinut olla vierasta. Osaa terveydenhuollon henkilöstöä on voinut vaivata asenne, että itsemurhayritys on itse aiheutettu ongelma, joten itsemurhaa yrittänyt on ollut turha potilas”, kertoo Kristian Wahlbeck.

”Kuitenkin jälkihoito tarvitaan aina itsemurhayrityksen jälkeen. Itsemurhaa tyrittäneen riski tehdä itsemurha on monikymmenkertainen, mutta asianmukainen hoito voi pienentää sitä merkittävästi.”
Suositus antaa ohjeet yhtenäisiin hoitokäytäntöihin itsemurhayrityksen jälkeen, sekä ohjaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita parempaan yhteistyöhön. MIELI ry:n Suomeen tuoma lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneelle eli ASSIP-malli arvioitiin ja otettiin mukaan suosituksiin. Myös itsetuhoisuuteen kohdennetut lyhyet psykoterapiat ja turvasuunnitelmat vähentävät itsemurhayrityksen uusiutumisen riskiä.

Terveydenhuollossa on syytä kehittää itsemurhaa yrittäneiden arviointia ja lisätä vaikuttavien hoitojen saatavuutta, kertoo Kristian Wahlbeck.

”Itsemurhayrityksen jälkeen hoidon tulee olla aktiivista ja viiveetöntä. Itsemurhaa yrittäneen tilanne tulee aina arvioida psykiatrisesti ja mahdollinen mielenterveyden häiriö tunnistaa ja hoitaa.”
Uudelle Käypä hoito -suositukselle on ollut huutava tarve. Vuosittain Suomessa tehdään yli 800 itsemurhaa ja yli 10 000 itsemurhayritystä. Ne aiheuttavat psyykkistä kärsimystä itsemurhaa yrittäneen tai itsemurhan tehneen lähipiirissä, jossa myös johtavat kohonneeseen itsemurhariskiin. Itsemurhien ja niiden yritysten kustannukset ovat yli miljardi euroa vuodessa. Suurin kustannus syntyy menetetyistä elinvuosista.

Itsemurhia voidaan kuitenkin ehkäistä, ja ehkäisytyö on erittäin kustannusvaikuttavaa: jokainen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle 40 euroa.

Käypä hoito -suositus Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito (Duodecim)

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki