MIELI ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Uutiset

MIELI ry tukee eduskunnan sivistysvaliokunnalle annetussa lausunnossaan valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon tavoitetta rakentaa Suomi, joka nojaa vahvaan koulutukseen, tutkimukseen ja sivistykseen. MIELI ry painottaa, että koulutuksen merkitys mielen hyvinvoinnille on kiistaton.

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi koulutuksen merkityksen, ei pelkästään oppimiselle vaan myös psyykkiselle hyvinvoinnille. Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tulee MIELI ry:n näkemyksen mukaan olla keskeinen tavoite varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, koska se luo perustan oppimiselle ja koko elämälle.

Väestön mielenterveyden osaamistasoa on tarpeen vahvistaa. Tämä on ratkaisevaa tavoiteltaessa työurien pidentämistä, työllisyysasteen nostamista ja kotouttamisen onnistumista.

Hallituksen koulutuspoliittisesta selonteosta puuttuu näkemys koulutusjärjestelmän merkityksestä väestön mielenterveydelle, ja katsomme että selontekoa tulisi tältä osin vahvistaa. MIELI ry pitää puutteena, että koulutusjärjestelmän muutosten mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi ei ole mainittu selonteossa. Oppimistulosten kääntäminen nousuun tulee tapahtua toimin, jotka samanaikaisesti tukevat hyvinvointia ja oppimista.

MIELI ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta (PDF)

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjo Hannukkala
Johtaja
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 40 581 1068Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki