MIELI ry:n lausunto Julkisen talouden suunnitelmaan 2020–2023 ja Valtion talousarvioon vuodelle 2020

Uutiset

MIELI ry:n lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Julkisen talouden suunnitelma 2020–2023 ja Valtion talousarvioon vuodelle 2020 (pdf)

Lausunnossaan valtiontalouden suunnitelmasta vuosille 2020-23 ja vuoden 2020 talousarviosta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle MIELI ry pitää perustason palveluiden vahvistamista perusteltuna myös mielenterveyspalveluiden osalta. Osana peruspalveluiden vahvistamista terapiatakuu tulisi panna toimeen eduskunnalle jätetyn kansalaisaloitteen mukaisesti. Uuden mielenterveysstrategian määrärahan käytössä on asetuksella erityisesti syytä kiinnittää huomiota mielenterveyttä edistävään ja palvelutarvetta ehkäisevään työhön. Edistävän ja ehkäisevän työn osaamista tulee tukea perustamalla vaikuttavan edistävän ja ehkäisevän työn työkalujen digitaalinen tietovaranto. Tätä työtä on jo aloittanut KASVUN TUKI -hanke.

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki