MIELI ry:n lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024

Uutiset

Hyvinvointitalous osana talouspolitiikana linjaa

  • Heikentyneistä suhdannepoliittisista näkymistä huolimatta tarvitaan investointeja, jotka vahvistavat väestön psykologista kriisinkestävyyttä ja luovat väestön mielenterveyden näkökulmasta edellytyksiä yhteiskunnan toipumiselle epidemiasta.

Työllisyystoimet

  • Hallinnonalojen välisenä yhteistyönä suunnitellut ja toteutetut toimet ovat välttämättömiä mielenterveydenhäiriöistä johtuvan työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Mielenterveyskuntoutujien työelämäosallisuuden parantamisen rinnalle tarvitaan mielenterveyden edistämisen kehittämistä työpaikoilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

  • Yksilökohtaisten palvelujen lisäksi tarvitaan yhteisöllisen opiskeluhuollon ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämistä niin, että kaikki lapset saavat tukea ja psyykkisiä työvälineitä koronavirusepidemiasta toipumiseen. Mielenterveysosaamista ja -taitoja tulee lisätä varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa erilaisin hankkein ja opetussuunnitelmia kehittämällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  • Koronavirusepidemian aikana ja sen jälkeen etenkin hauraat perheet tarvitsevat monialaisia ja yhteensovitettuja palveluita, joita tämä muutosohjelma kehittää. Palveluissa on ensiarvoisen tärkeää ottaa käyttöön vaikuttavia menetelmiä perheiden voimavarojen ja psyykkisen pärjäävyyden tukemiseksi.
  • Hoitotakuun tulee toteuttaa terapiatakuu mielenterveyshoitoon pääsyn nopeuttamiseksi kaikenikäisille henkilöille toimivana osana perusterveydenhuollon palveluita.
  • Nykyisessä koronavirusepidemiasta johtuvassa tilanteessa on entistä tärkeämpää varata mielenterveysstrategian toimeenpanoon riittävät resurssit, jotka kohdennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä toteutuvaa mielenterveystyötä laajemmin. Mielenterveyden edistäminen on välttämätön osa onnistunutta koronaviruskriisin hoitoa ja sitä seuraavaa jälleenrakentamista, mm. psykologisen kriisinkestävyyden näkökulmasta.
  • Olosuhteissa, joissa tarve järjestöjen työlle on entisestään kasvanut, on erityisen tärkeää turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset kompensoimalla Veikkauksen tuottojen lasku valtion budjettirahoituksella.

Lue koko lausunto (pdf)

Takaisin

Yhteystiedot

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki