MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2030

Uutiset

MIELI ry pitää tärkeänä, että valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2030 tarjoaa realistiset edellytykset siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

MIELI ry katsoo, että asetuksessa tulee ottaa luonnosversiota vahvemmin huomioon järjestöjen asiantuntemus ja osaaminen palvelujen sekä erityisesti sairauksia ehkäisevän ja hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn osalta.

Järjestöt ovat kehittäneet lukuisia hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi peruspalveluissa sekä toimineet tuloksellisina ja kustannustehokkaina julkisen sektorin kumppaneina sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

Lausuttavana olevalla asetuksella säädettävien valtionavustushankkeiden on tarkoitus toimeenpanna myös valmisteilla olevaa kansallista mielenterveysstrategiaan ja sen osana itsemurhien ehkäisyohjelmaa sekä jatkaa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä.

Lue lausunto täältä (pdf)

Takaisin

Yhteystiedot

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki