MIELI ry:n lausunto mielenterveyden häiriöitä kokevien henkilöiden ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta tahdosta riippumattoman hoidon tai sijoittamisen yhteydessä

Uutiset

MIELI ry katsoo että mielenterveyden häiriöiden hoidossa henkilön tahdosta riippumattomia toimia tulee käyttää vain viimesijaisena vaihtoehtona ja haluaa vahvistaa oikeussuojaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista psykiatrisessa hoidossa. MIELI ry tukee pyrkimyksiä vahvistaa Euroopan neuvoston Biolääketiedettä ja ihmisoikeuksia koskevaa yleissopimusta (Oviedon sopimusta) lisäpöytäkirjalla, jolla suojattaisiin mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa tahdonvastaisen hoidon tai sijoittamisen yhteydessä.

Lisäpöytäkirjan luonnos ei tarjoa riittävän korkeatasoista ihmisoikeuksien suojaa, ja luonnos tulisi palauttaa Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja bioetiikan komitealle edelleen työstettäväksi, sanoo MIELI ry lausunnossaan Ulkoministeriölle.

Suomessa henkilön tahdosta riippumattomien psykiatrian hoitojaksojen määrä on laskeva, mutta vuosittain toteutuu noin 7500 tahdosta riippumatonta hoitojaksoa sairaaloissa. MIELI ry katsoo, että kehittämällä avohoitoa ja psykiatrian potilaiden omaehtoisia yksilöllisiä ratkaisuja voidaan edelleen vähentää tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa.

Mieli ry:n lausunto Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjasta (pdf)

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki