Mitä mielessä, Tuija Brax

”Ihmisillä tulisi olla työkaluja, joilla käsitellä mielen ongelmia. Se on myös vahvasti sydänterveyskysymys”, sanoo Suomen Sydänliiton toiminnanjohtaja, pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Tuija Brax.

Suomen Sydänliiton strategia koki viime keväänä aikamoisen muutoksen, jonka keskeisenä syynä ovat uusimmat tiedot mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin sekä sydäntautien yhteyksistä.

”Uuden strategian mukaisesti teemme sydäntyötä kolmesta näkökulmasta. Yksi liittyy ennaltaehkäisyyn; liikuntaan, ravintoon lepoon. Toinen on jo sairastuneiden auttaminen ja kolmas – ainakin yhtä tärkeä ja tavallaan uusi näkökulma – on voimavarojen lisääminen. Hyvin pelkistettynä se tarkoittaa ennaltaehkäisevän työn sekä jo sairastuneiden auttamisen onnistumisen kannalta sitä, että uupunut, väsynyt ja mieleltään ahdistunut ihminen ei enää pysty auttamaan itseään”, kertoo Tuija Brax.

Mielen siis pitää voida hyvin, jotta ihminen olisi kykenevä muuttamaan elintapojaan tai pystyisi elämään sairautensa kanssa mahdollisimman hyvää elämää ja samalla välttämään näin seuraavaa mahdollista infarktia.

”Ihmisillä tulisi olla työkaluja, joilla käsitellä mielen ongelmia, ja se on myös hyvin vahvasti sydänterveyskysymys.”

Eikä kaiketi vain sitä, vaan pohja ratkaisun löytämiseen myös moneen muuhun ongelmaan.

”Ahdistaa kun kuolema kävi niin lähellä”

Tuija Brax nostaa esiin pallolaajennuksessa käyneiden tai ohitusleikkauksen kokeneiden tilanteen operaation jälkeen ja kertoo, että ”yllättävän iso joukko, jopa 20–30 prosenttia hiukan tutkimustavasta riippuen, on sellaisia, joille tulee masennuksen tila. Ahdistus siitä, että kuolema kävi niin lähellä.”

Sydänliiton sopeutusvalmennus painottaa paitsi sitä, etteivät sepelvaltiot mene tukkoon (syö oikein, nuku ja liiku), myös vahvasti mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. ”Joissain tilanteissa mielen hyvinvoinnin tukeminen on yhtä tärkeää, kuin että kaikissa julkisissa tiloissa olisi defibrillaattori mahdollisen sydänkohtauksen varalle.”

Tuo defibrillaattori eli deffa on muuten sana jonka sanominen ei ole mahdollista, olisiko sydäniskuri hyvä ilmaisu?

Brax on ehtinyt työskennellä 20 vuotta kansanedustajana ja ministerinä sekä nyt kaksi vuotta Sydänliitossa. Maailma ei kuitenkaan näytä järjestöjohtajan silmin kovin erilaiselta kuin poliittisen päätöksentekijän paikalta.

”Toki sote-uudistuksen loputtoman venymisen näkökulmasta on muodostunut selvempi näky, että jos näin vain jatkuu ja jatkuu ja näiden rakenteiden ympärillä pyöritään tällaista piiritanssia, niin kenttä, eli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, alkaa väsyä ja turhautuu.”

Tuija Brax kertoo, että eduskunnasta ei ollut helppoa havaita millaista turhautumista jatkuva asioiden pitkittyminen tai poliitikkojen riiteleminen henkilöstössä aiheuttaa. ”Myös eri organisaatioiden johto pohtii, että ei ole mieltä kehittää asioita kovin paljon ennen kuin rakenteet selviävät.”

Yhteistyöllä vai omista poteroista käsin?

Vaan miten toimii se kovin peräänkuulutettu yhteistyö eri järjestöjen kesken samaan aikaan kun valtionhallinnossa peräänkuulutetaan parempaa poikkihallinnollisuutta? Pitääkö kamppailu resursseista tiiviisti omissa poteroissa?

”Sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn osalta voin sanoa, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistä. Yksi elämä -hankkeessa ovat olleet mukana Diabetesliitto, Sydänliitto sekä Aivoliitto, jotka tekevät kaiken ennaltaehkäisevän työn yhdessä. RAY:n erillinen rahoitus on ollut siinä yhdistävä tekijä ja poistanut talouteen liittyvän kitkan.”

Tuija Brax sanoo, että yhteistyötä helpottaa kyseisessä hankkeessa myös, että ennaltaehkäisyn ohjeistus on kaikkien osalta täysin identtinen. ”Myös YK:n lanseeraama NSD-yhteistyö eli tarttumattomien tautien yhteistoiminta on tiivistymässä. Ilmassa on toiveikkuutta, löytyisipä vielä nykyistäkin syvempi NCD-yhteistyön sävel niin, että siinä olisivat mukana myös muun muassa Mielenterveysseura, syöpäjärjestöt ja Hengitysliitto, niin että nämä isot kansansairauksia ehkäisevät tahot tiivistäisivät yhteistyötään järjestötasolla. Jatkossa tämän kaltaista toimintaa rahoittavan RAY:n avustusosaston lyhenne on STEA.”

Jos yhteistyö onnistuu, on Suomi Euroopan tasolla johtava maa ”siilojen” purkamisessa. ”Järjestöjen välinen tiivis yhteistyö isojen kansantautien ympärillä voisi koskea niin ennaltaehkäisyä, vertaistukea jo sairastuneille kuin sopeutumisvalmennuksiakin.”

Kolmen rahapelitoimijan yhdistyminen uudeksi Veikkaukseksi puhuttaa tällä hetkellä kovasti. Tuija Brax kokee itsensä jääviksi asiassa, koska kuului siihen parlamentaariseen työryhmään, joka valmisteli yhdistymistä, joka oli tarpeellinen muun muassa EU:n ja monopolisäädösten vuoksi. ”Olen iloinen, että edunsaajakenttä ja yhtiöt olivat lopulta hyvin samaa mieltä päätöksestä.”

Kohti yhteisiä avustuskäytäntöjä

Jatkon kannalta mielenkiinto kohdistuu tuotonjakoon, sillä kaikki puolueet olivat yksimielisiä siitä, että myös avustusten jakoprosessit tulee uudistaa ja yhtenäistää.

”Se työ on pahasti kesken ja sen vuoksi järjestöt ovat hyvin odottavalla kannalla. Samalla ne haluaisivat kovasti olla mukana uudistamassa järjestelmää, mutta juuri nyt ollaan hiukan vaiheessa.”

Hyvän tuloksen kannalta parasta olisi, että niin entiset RAY:n kuin Veikkauksenkin edunsaajat löytäisivät toisensa ja kertoisivat jos mahdollista yhteisen hyvin perustellun näkemyksen.

”Sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on juuri nyt käsittelyssä niin paljon asioita, että on paras antaa heille aikaa asioiden hyvään valmisteluun ja olla kärsivällinen. Monien järjestöjen ja puolueiden näkemys on kuitenkin, että ennen pitkää molempien ministeriöiden prosessien tulisi olla samankaltaisia.”

Mindfulness – kohti parempaa elämänlaatua

Tuija Brax on huolissaan erityisesti niistä toiminnoista, jotka koskevat molempia ministeriöitä – ovat rajapinnassa ja kuuluvat tavallaan molemmille. Esimerkkinä hän mainitsee, miten Sydänliitto liikuttaa viikoittain yli 8 000 ihmistä.

”Olemme montaa lajiliittoa suurempi myös liikuntajärjestönä, mutta emme varsinainen liikuntajärjestö. Olisi onnetonta, jos tuki tuolle toiminnalle loppuisi OKM:n taholta. Toivon todella, että löytyy oikeudenmukainen ja läpinäkyvä avustuskäytäntö ja ettei valtavaa terveysliikuntasektoria heitetä pois liikuntarahoituksen puolelta.” Samantyyppisiä uhkia löytyy varmasti monelta sektorilta.

Monen muun toiminnan lisäksi on Sydänliitto jo usean vuoden ajan panostanut tietoisuustaitojen kehittämiseen (Sydän-mindfulness-harjoitukset). ”Sairastuneiden elämänlaatu on tällä metodilla noussut valtavasti, ja nyt olemme laajentamassa toimintaa myös ei-sairastuneisiin kiireisiin ihmisiin ja odotamme toiminnalta paljon.”

Tuija Brax iloitsee, että on koko elämänsä ajan saanut tehdä mielekästä työtä. ”Jaksan tehdä pitkiä päiviä ja kohdata vaikeitakin asioita, koska koen työni merkitykselliseksi. Olen tätä intohimoisesti halunnut. Voin työssäni pidentää elinikää, lisätä mielekkäitä elinvuosia sekä vaikuttaa elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn.”

Ja juuri niin mieli pysyy tasapainossa – mikä ei sydämen kannalta ole pikku juttu.

Kuva: Tiina Eloranta

Lue lisää


MIELI ry kysyy yhteiskuntamme eri aloilla vaikuttavilta, mitä mielessä mielenterveydestä ja sen edistämisestä. Mielenterveyttä rakennetaan niin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin arjen kohtaamisissa.