Kuinka olla tarpeeksi hyvä – sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Ulkopuolinen paine saattaa sanoa, että tehdyt valinnat tai saavutukset eivät ole riittäviä. Välillä on kuitenkin oltava armollinen itselleen ja pidettävä kiinni niistä asioista, joihin uskoo.

Törmään usein uutisotsikkoihin, joissa tarjotaan lista ohjeita erilaisiin elämäntilanteisiin: ”Näillä viidellä vinkillä laihdut 10 kg” tai ”Kymmenen vinkkiä unelmatyöpaikan saamiseen”. Juttujen on tarkoitus kalastella kävijöitä median sivuille mutta myös antaa elämänohjeita. Olen jäänyt miettimään, miksi en ole törmännyt uutiseen, joka käsittelisi ihmisyyttä laajemmin esimerkiksi otsikolla ”Viisi tapaa olla tarpeeksi hyvä”.

Olin jokin aika sitten keskustelutilaisuudessa, jossa oli puhetta ihmistä motivoivista tekijöistä. Osa tekemisestä kumpuaa sisäisestä motivaatiosta eli omasta halusta pyrkiä kohti tiettyä päämäärää. Tahto toimia nousee tekemisestä itsestään eikä ulkoisista syistä. Sisäisestä motivaatiosta lähtevä toiminta voi olla vaikkapa vapaaehtoistyö, jonka kokee itsessään arvokkaaksi. Ihminen tuntee toiminnan tärkeäksi itselleen ja muille.

Ihmistä ympäröivä maailma asettaa myös tavoitteita, joita meidän oletetaan saavuttavan. Tällöin toiminta ohjautuu ulkoisen motivaation kautta. Keskeisenä ulkoisen motivaation vaikuttajana on tekemisestä ulkopuolinen syy. Ulkoisesta motivaatiosta lähtevä toiminta voi olla vaikkapa palkkatyö, jota tekee vain palkan tai tietyn yhteiskunnallisen aseman takia. Töihin v*tuttaa mennä, mutta elintason ylläpitämisen kannalta palkka on välttämätön. Toki palkkatyö voi olla myös sisäisestä motivaatiosta kumpuavaa, kun tekeminen itsessään on arvokasta. Monista töistä voi myös löytää osatehtäviä, jotka ruokkivat sisäistä motivaatiota. Unelmatyöpaikassakin joutuu tekemään ei-niin-motivoivia tehtäviä.

Suomalainen nuori joutuu jo varhaisessa vaiheessa valitsemaan koulutuspolun, joka ohjaa uravalintaa. Valintaan vaikuttavat nuorten omien haaveiden lisäksi myös vanhempien haaveet. Joitakin nuoria kiinnostaa teknologia ja toisia taas vaikkapa kieltenopiskelu. Tehdessämme päätöstä koulutusvalinnasta joudumme pohtimaan, mitkä ovat ulkoiset ja sisäiset vaikuttimet. Tekniikan alalla saattaa olla paremmat työllisyysnäkymät, mutta mitä hyötyä on työstä, johon ei tunne sisäisen motivaation paloa? Pelkän ulkoisen motivaation takia aloitetut opinnot saattavat venyä, koska valittu koulutusvalinta ei ruoki sisäistä motivaatioita oppia uutta.

Filosofi Frank Martela on kirjoittanut paljon sisäisestä motivaatioista. Hänen uskoo, että sisäisestä motivaatiosta syntyvä tekeminen on usein tehokkaampaa ja palkitsevampaa kuin ulkoisen motivaation aikaansaama tekeminen. Ristiriita näiden kahden toimintaa ohjaavan asian välillä johtaa helposti kriisiin omien valintojen kanssa. Teinkö oikean valinnan lähtiessäni lukemaan kieliä, koska työllistyminen näyttää vaikealta?

Herää kysymys, kuinka paljon kannattaa seurata ulkoisia ja sisäisiä motivaatioita, kun teemme elämänvalintoja? Realiteetti on, että kaikkea ei voi aina saada. On myös helppoa olla tyytymätön siihen, mitä on saavuttanut. Jotta tehdyt valinnat olisivat sovussa omien arvojen kanssa, suuri rooli on itsetunnolla ja armolla.

Itsetunto antaa varmuuden siitä, että tehdyt valinnat ovat sopivia juuri minulle ja minun arvojeni mukaisia. Hyvä itsetunto auttaa pitämään kiinni omista päätöksistä, vaikka ulkoiset tekijät pyrkisivät vaikuttamaan unelmiin, jotka kumpuavat sisäisestä halusta ja tavoitteista.

Armo on sana, joka on tavallinen kristillisessä retoriikassa. Normaalissa kielenkäytössä sitä kuitenkin kuulee melko harvoin. Itse haluan tulkita armoa niin, että se tarkoittaa armollisuutta itseään, valintojaan ja elämässä saavutettuja asioita kohtaan. Ulkopuolinen paine saattaa sanoa, että tehdyt valinnat tai saavutukset eivät ole riittäviä. Oleellista on olla tällöin armollinen itselle ja pitää kiinni niistä asioista, joihin uskoo. Armoa täytyy löytyä myös silloin, kun sisäisestä motivaatiosta kumpuavia unelmia tai tavoitteita ei ole saavutettu.

Kuinka siis olla tarpeeksi hyvä? Oman elämäsi kannalta ei ole oleellista se, mitä muut ajattelevat tekemistäsi valinnoista, vaan mitä itse ajattelet. Ollaksesi tarpeeksi hyvä sinun täytyy tehdä niitä asioita, joita rakastat. Kuunnella omaa ääntäsi ja olla armollinen omille valinnoillesi.

Heikki Luoto on Master of the Big Picture nuorten mielenterveysseura Yeesissä.

Kuva: Seppo Sirkka

Lue lisää