Mitä Mielessä Outi Ruishalme

Outi Ruishalmeella on empaattisille ihmisille helpottava viesti: ”Masentuneelta kaverilta saa - tai oikeastaan on suositeltavaa - kysyä mitä sinulle kuuluu ja tarpeen tullen myös varmistaa, että et kai vaan ole ajatellut itsemurhaa?” Uskalla kysyä onkin oiva kiteytys!

Artikkeli Helsingin Sanomissa tammikuun alussa: Yhdysvaltain presidentti Barack Obama vaatii liittovaltiolta 500 miljoonan dollarin lisäsatsausta mielenterveyspalveluihin. Samaisesta artikkelista selviää, että voimakkaasti muutoksia aselakeihin vaatinut Obama on hyvin huolissaan tilanteesta, jossa kaksi kolmannesta ampuma-asekuolemista Yhdysvalloissa ovat itsemurhia.

Uutisen jälkimmäinen tieto tuntuu hurjalta ja hämmentävältä, mutta Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskustoimintojen johtajalle Outi Ruishalmeelle se ei tule lainkaan yllätyksenä.

”Kun aseet ja muut välineet ovat helposti saatavilla, niin niihin myös helposti tartutaan, kun elämässä on umpikujatilanne.”
 
Outi Ruishalme kertoo, että muissa Pohjoismaissa, osin jo Suomessakin, on saatu hyviä tuloksia, kun on vähennetty itsemurhavälineiden saatavuutta.

Suomeen itsemurhien ehkäisyohjelma!

”Muun muassa Tanskassa toteutetaan itsemurhien ehkäisyohjelmaa systemaattisesti ja sitä seurataan sekä päivitetään. Ohjelman toimenpiteiden tuloksena itsemurhat ovat siellä vähentyneet, kun keinoja, kuten aseita ja lääkkeitä, on saatu rajoitettua ja riskiryhmille on tarjolla apua ja tietoa kootaan sekä jaetaan. Olisikin toivottavaa, että vielä tällä vaalikaudella saisimme resursseja vastaavan ohjelman käynnistämiseen myös Suomessa. Valtioneuvoston taholta niin on myös lupailtu.”

Outi Ruishalme nostaa esiin lukuisia yksittäisiä toimenpiteitä, joilla itsemurhan tekemisen kynnystä on eri maissa nostettu. Niitä ovat esimerkiksi näköalapaikkoihin tai siltoihin liittyvät rakennustekniset asiat kuten turvarakenteet.

Itsemurhiin olennaisesti liittyvä sana on kipu. Sen poistaminen onkin itsemurhien torjunnassa ensisijainen asia ja kivun kadottamiseen liittyy Linity-projekti (Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille).

”Kiinnostuimme aiheesta eräässä kongressissa kuultuamme sveitsiläisen psykiatrin esitelmän heillä käytössä olevasta mallista. Siinä lähtökohtana on, että itsemurhan taustalla ei aina ole psyykkinen sairaus, vaan itsemurhan avulla haetaan ratkaisua umpikujatilanteeseen, jossa keskeisen elämäntavoitteen toteuttaminen on estynyt tai kipu, tuskatila on niin suuri, että pitää päästä pois.”

Linity-mallissa itsemurhaa jo yrittänyt henkilö tulee jo viimeistään parin viikon kuluttua itsemurhayrityksen jälkeen tapaamiseen. Tuo ensimmäinen istunto videoidaan ja häntä pyydetään kertomaan, miten hän päätyi sellaiseen ratkaisuun - avoin kysymys hiljaa kuuntelevan ammattilaisen seurassa! Yleensä siitä syntyy relevantti tarina, joka seuraavalla kerralla katsotaan yhdessä.  

”Asiakas näkee siinä tilanteessa itsensä puhumassa kuin ulkopuolelta ja tunnistaa yhteyden joihinkin tapahtumiin. Keskustelun pohjalta voidaan laatia turvasuunnitelma, jolla pyritään estämään itsemurhayrityksen uusiutuminen ja tunnistamaan jatkossa mahdolliset vaaran merkit.”

”Uskalla kysyä!”

Kipua ei kenenkään tulisi kokea yksin, mutta aihe on vaikea jopa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille: edes terveydenhuollossa ei uskalleta kysyä, että oletko ajatellut itsemurhaa, kun ei tiedetä mitä sitten tulisi tehdä.

Outi Ruishalmeella onkin empaattiselle ihmiselle helpottava viesti: ”Itsemurhan ottamista esille ei tarvitse pelätä. Se vain osoittaa, että on huolissaan läheisen tilasta. Useimmiten jo myötäeläminen tuntuu vaikeuksien keskellä hyvältä. Uskalla kysyä onkin hyvä ohje!”

”On edelleen yleinen väärinkäsitys, että jos kysyn niin ajan toisen itsetuhoon. Näin ei ole! Jos kysyy, voi saada ilmaa väliin ja ongelmista syntyy keskustelu, parhaassa tapauksessa ongelmiin ratkaisu. Pelkkä kuunteleminen voi auttaa, sen sijaan yksinäisyydessä ongelmien vatvominen voi viedä itsemurhamoodiin.”

”Olen nähnyt Skotlannissa ison katukampanjan, jossa bussipysäkkien julisteissa kannustettiin ’Read Between the Lines’ – lukemaan läheisen mielentilaa myös rivien välistä; onko hän kenties miettinyt itsemurhaa?”

Masentuneelta kaverilta siis saa - tai on oikeastaan suositeltavaa - kysyä mitä sinulle kuuluu ja tarpeen tullen myös varmistaa, että et kai vaan ole ajatellut itsemurhaa! On oikein välittää, kannustaa aikalisään ja ohjata ammattilaisen pakeille - vaikka Suomen Mielenterveysseuran kautta.

Useimpiin ongelmiin löytyy ratkaisu tai ainakin ongelmatilannetta voidaan helpottaa - se kun pysyisi aina Mielessä!

Lue lisää

 


MIELI ry kysyy yhteiskuntamme eri aloilla vaikuttavilta, mitä mielessä mielenterveydestä ja sen edistämisestä. Mielenterveyttä rakennetaan niin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin arjen kohtaamisissa.

Yhteystiedot

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki