Ulkopuolelle jääminen haavoittaa

Poika kertoi kotona ruokapöydän ääressä, että hänen luokkakaveriaan kiusattiin. Tyttöä ei edes tervehditty. Luokan tyttöjä karsinoitiin sosiaalisen median kuvapalvelun seuraajien mukaan. Vanhemmat kiittivät poikaansa kertomisesta. He sopivat, että poika tervehtisi tyttöä ja menisi toisinaan istumaan tämän viereen.  

Luokassa osattiin puuttua tilanteeseen. Kouluissa tilanteet kuitenkin muuttuvat päivä päivältä.  Aikuiset eivät aina tiedä, mitä käytävillä tapahtuu. Koulukiusaaminen ei ole leikkimielistä nahistelua, vaan henkistä tai fyysistä väkivaltaa.  Sitä on myös hiljainen kiusaaminen, selän kääntäminen, merkitsevät katseet ja yhteisöstä poissulkeminen. Peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa.

Lapsi ja nuori voi oppia kohtaamaan erilaisuutta ja sen herättämiä tunteita rakentavasti, mutta hän tarvitsee tähän vahvan ja myönteisen aikuisen mallin. 

Ikätovereiden torjunta on lapselle ja nuorelle hyvin haavoittavaa. Ulkopuolelle jäämisellä on vakavia seurauksia lasten ja nuorten mielenterveydelle. Myös kiusaajille jää vahingollisia kokemuksia. Kasvatuspsykologian dosentti Niina Junttila kuvaa kirjassa “Kavereita nolla”, kuinka lapsista ja nuorista joka viides kokee jossain vaiheessa pahaa oloa ja ahdistusta. Ei ole ketään, joka kuuntelisi, johon luottaisi ja jonka kanssa asioita jakaisi. 

Sosiaalinen yksinäisyys on kokemusta siitä, että ei kuulu mihinkään tai että sopii huonosti muiden joukkoon. Sosiaalisen verkoston puute aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta ja altistaa masennukselle. 

Emotionaalisesti yksinäinen nuori kokee, ettei hänellä ole läheistä ihmistä, ei ketään, jolle voisi puhua. Tämä aiheuttaa levottomuutta, ahdistusta ja toivottomuutta, irrallisuuden ja kuulumattomuuden tunteita. Emotionaalisesti yksinäisillä lapsilla ja nuorilla on suurempi todennäköisyys ajautua koulutus- ja työuran ulkopuolelle. Pojat kokevat tyttöjä useammin emotionaalista yksinäisyyttä ja kaipaavat kuuntelijaa.

Jokainen meistä voi aloittaa toisen arvostavasta kohtaamisesta. Tunne-, vuorovaikutus- ja kaveritaitoja on mahdollista oppia.

Lue lisää