Save the date: Pohjoismaiden mielenterveyden huippukokous 18.–19.11.2021

Uutiset

Neljäs Pohjoismaiden mielenterveyden huippukokous järjestetään Helsingissä 18.–19.11.2021. Teemana on psyykkinen jälleenrakennus pandemian jälkeen. Huippukokous järjestetään osana Suomen puheenjohtajuuskautta pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2021. 

Huippukokouksen ohjelma paneutuu mielenterveyden jälleenrakennustyöhön pandemian jälkeen sekä kriisiaikoihin liittyvän itsemurhien ehkäisyn Pohjoismaissa. 

Mielenterveyttä tukevat yhteiskunnalliset toimet ovat osa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustuksia. Koronapandemia, ilmastokriisi ja muut aikamme suuret yhteiskunnalliset haasteet ovat nostaneet esille tarpeen huolehtia väestön henkisestä kriisinkestävyydestä ja mielenterveyden edistämisestä. Henkinen kriisinkestävyys on kriittinen yhteiskunnan toiminnalle ja heijastuu yksilöiden ja yhteisöjen kykynä kestää kriisitilanteiden paineita ja toipua niistä. 

Mielenterveyden huippukokouksen tavoitteena on nostaa esille yhteiskunnallisia toimia, jotka edistävät mielenterveyttä, luovat henkistä kriisinsietoa ja vahvistavat pohjoismaisia hyvinvointivaltioita. 

Huippukokous tarjoaa tilaisuuden pohjoismaisille asiantuntijoille, päättäjille, tutkijoille, kokemusasiantuntijoille ja virkamiehille tavata mielenterveyden edistämisen parissa. Huippukokous järjestetään hybriditapahtumana, johon on mahdollista osallistua paikan päällä Helsingissä tai verkon välityksellä.  

Huippukokouksen ohjelma julkaistaan syyskuussa.

#norden2021

Uusi alku: Jälleenrakennuksen mielenterveyststrategiat
Takaisin

Yhteystiedot

Ilona Salonen
Koordinaattori
Kehittäminen

+358 40 539 2565Lapinlahdenpolku 8 D, 00180 Helsinki

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki