Tuula Haatainen: Perheiden tulisi saada parempaa tukea

”Lähtökohdan tulisi olla se, että perheet saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea”, sanoo presidenttiehdokas Tuula Haatainen mielenterveyden edistämisestä.

Tuula Haatainen.
Tuula Haatainen.

Tuula Haatainen nostaa esiin huono-osaisuuden ja mielenterveyden ongelmien periytymisen sukupolvelta toiselle.

”Suomalaisen hyvinvointivaltion suurena tavoitteena on ollut purkaa perhetaustasta johtuvien erojen vaikutusta yksilön kehitykselle ja tarjota erilaisten palveluiden kautta apua sitä tarvitseville perheille.”

”Sosialidemokraateille tärkeää hyvinvointivaltion rakentamisessa oli myös se, että kokonaisuudesta rakentuisi sellainen, että kaikki sen kansalaiset voisivat kokea siitä hyötyvänsä. Tämän vuoksi monet lasten ja perheiden palveluista rakennettiin universaaleiksi. Tämä on osoittautunut oikeaksi tieksi. Koko kansan neuvolatoiminnalla tai kunnallisella peruskoululla on ollut kiistaton positiivinen vaikutus siihen yhteiskunnalliseen kehitykseen.”

Tuula Haatainen nostaa esiin, että kehitys ei kuitenkaan ole viimeisten vuosikymmenten aikana ollut aina muutosta parempaan.

”Huono-osaisuus syntyy monesti monen eri tekijän summana. Taustalla on työttömyyttä, päihteiden väärinkäyttöä ja mielenterveyden ongelmia. Osaltaan olemme epäonnistuneet siinä, että voisimme auttaa moniongelmaisia perheitä kokonaisvaltaisesti. Liian usein tieto ei viranomaisten välillä kulje, palvelukokonaisuutta ei suunnitella ja monien ongelmien parissa kamppailevalta ihmiseltä odotetaan liian paljon oman tilanteensa kohentamiseksi.”

”Hyvinvointivaltio on siis ainakin osittain epäonnistunut tavoitteessaan hyvinvoinnin luomisessa kaikille jäsenilleen. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden ja mielenterveyden ongelmien jatkumisen ehkäiseminen edellyttää hyvinvointivaltion palveluiden parantamista”, sanoo Tuula Haatainen.

”Neuvolat tunnistavat käsittääkseni hyvin perheiden ongelmia, mutta perheet eivät välttämättä saa apua. Varhaiskasvatus ja päivähoito on toinen paikka, jossa lasten kehitysongelmat tunnistetaan ja josta perheiden on mahdollista saada matalan kynnyksen kasvatusapua.”

”Koulumaailmassa lapset ovat tavalla tai toisella mukana lähes täysi-ikäiseksi saakka. Siksi kouluilla ja kouluyhteisöllä on tärkeä rooli perheiden tarvitsemien tukitarpeiden tunnistamisessa.”

”Vähintään yhtä tärkeää kuin tarpeiden tunnistaminen, on perheiden varsinainen auttaminen. Mielestäni lähtökohdan tulisi olla se, että perheet saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea. Mitä matalampi kynnys avun antamisessa ja saamisessa on, sen vähemmän se leimaa saajiansa.”

Tuula Haatainen nostaa myös esiin vuorovaikutustaitojen kehittämisen kouluissa ja työelämässä.

”Mielenterveystaidot tulevat sitä paremmin kansalaistaidoiksi, mitä enemmän niistä puhutaan. Esimerkiksi peruskoulujen uusissa opetussuunnitelmien perusteissa on mielestäni kaikki edellä mainitut mielenterveystaidot huomioitu.”

”Valitettavasti on kuitenkin niin, että jos jäädään odottelemaan kouluista työelämään tulevia sukupolvia, tulee odotusajasta kestämättömän pitkä.”

Tuula Haatainen sanoo, että työelämässä erityisesti kahden tahon pitäisi noteerata mielenterveystaitojen merkitys.

”Ensinnäkin suomalaisen johtamiskulttuurin tulisi entistä vahvemmin pyrkiä ymmärtämään se, miten tärkeää kaikkien työntekijöiden olisi päästä kehittämään tunnetaitojaan ja ongelmanratkaisukykyään.”

”Vastavuoroisesti jokaisen työntekijän tulisi tiedostaa, että tarve vuorovaikutustaitojen kehittämiseen on jatkuvaa, eikä kukaan oikein pärjää ilman näitä taitoja”, Tuula Haatainen sanoo.

Presidenttiehdokas Tuula Haataisen kampanjasivu: https://haatainen2018.fi/

Vaikuttajien Nyt mielessä -sarjan erikoisjaksossa kysyimme presidenttiehdokkailta, miten Suomessa voitaisiin vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja kukaan ei syrjäytyisi. Ehdokkaille tarjottiin eri vaihtoehtoja: haastattelu, vastaaminen kysymyksiin tai blogin kirjoittaminen. Kiitämme vastanneita ehdokkaita! Psyykkinen hyvinvointi on yhteiskunnan menestystekijä

Muiden ehdokkaiden jutut: Merja Kyllönen | Matti Vanhanen | Nils Torvalds | Sauli Niinistö | Pekka Haavisto

Lue lisää