Omaishoitajilla kaikki hyvin?

Uutiset

Omaishoitaja tekee vaativaa auttamistyötä suurten tunteiden saattamana. Omaishoitajaksi ei ryhdytä sillä ajatuksella, että kunhan jotain työtä on. Omaishoitajaksi ryhdytään, koska halutaan turvata läheiselle mahdollisimman hyvä elämä ja arki. Rakkaudesta siis.

Omaishoitajan työ on raskasta monesta syystä. Ensinnäkin omainen haluaisi tehdä enemmän kuin tarpeeksi, jotta hoidettavalla olisi kaikki hyvin. Työ vaatii myös osaamista ja aikaa. Omaishoitajan vastuuta lisää tieto siitä, että mitä paremmin hän läheistään hoitaa, sitä paremmin ja pitempään läheinen voi asua kotonaan. Monelle omaishoitajalle omaishoidon tuki on tärkeä, jotta he voivat toimia omaishoitajana. Tuki on omaishoitajan palkka.

Omaishoitaja kaipaa arvostusta..

Miten arvostusta tulisi osoittaa? Ei ainakaan niin, että kaupunki leikkaa omaishoidon tukea. Muun muassa Jyväskylässä ja Vantaalla aiotaan vähentää omaishoitajien määrää roimasti, koska menot ylittävät budjetin. Omaishoidon kriteerejä tiukennetaan ja sopimuksia irtisanotaan. Hallitus on sitoutunut kehittämään omaishoitoa ja turvaamaan omaishoidon saatavuutta. Lyhytnäköisillä leikkausratkaisuilla ei hallitusohjelmaa noudateta eikä osoiteta arvostusta omaishoitajien työtä kohtaan.

Budjetteja hiovat ihmiset näyttävät unohtavan, että omaishoidosta laitoshoitoon siirtyminen ei todellakaan vähennä kaupungin kustannuksia. Tästä tulee mieleen se kuuluisa hölmöläisten peiton jatkaminen.

..mutta myös vapaata ja vertaistukea

Omaishoidon tuki ja arvostus eivät kuitenkaan pelkästään riitä. Omaishoitajan jaksamisen vahvistaminen kaikin mahdollisin tavoin on tärkeää. Elämässä pitää olla asioita, jotka vapauttavat omaishoitajan edes hetkeksi ympärivuorokautisesta hoitotyöstä. Lomien lisäksi tulee olla mahdollisuus saada pikaisestikin vapaata, jos väsyy ja uupuu.

Mahdollisuus vertaistukeen ja oman mielen hyvinvoinnin ylläpitoon on oltava itsestään selvyys. Pitää olla myös mahdollisuus kertoa ilman syyllisyyden tunnetta, kun ei enää yksinkertaisesti vaan jaksa. On turha luulla, että omaisen ympärivuorokautiseen hoitamiseen ei välillä uupuisi, vaikka olisi kuinka sisukas.

Liian usein omaishoitajat tekevät työtään viimeisillä voimillaan. Olen nähnyt tapauksia, jossa omaishoitaja on todennut niin fyysisen kuin psyykkisen jaksamisensa olevan lopussa. Hoidettavan tilannetta kotiin arvioimaan tulleet terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset kuitenkin toteavat, että hoidettava pärjää erinomaisesti omaishoidon turvin. Unohtuiko jotain? Unohtui. Omaishoitajahan se oli, joka ei enää pärjää.

Omaisella on oikeus omaan elämään

Omaishoitajat ja Läheiset -liitto on laatinut Omaishoidon teesit. Teeseissä nostetaan esiin erinomaisia asioita kuten omaishoidon arvo, omaishoitajan terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen, vertaistuki ja oikeus omaankin elämään.

Kuinkahan monella omaishoidon tuista ja sopimuksista vastaavalla nämä teesit ovat hallussa? Saati kuinka moni niitä noudattaa omassa työssään? Pitäisikö omaishoitajien suojaksi laatia vankempia ohjeistuksia, joita olisi pakko noudattaa sanktioiden uhalla. Mistäpä löytyisi sellainen ohjeistus, jonka kantavana teemana olisi ihmisen ja hänen tekemänsä työn arvostaminen, kunnioittaminen ja jaksamisen tukeminen?

Olisiko vaadittava lakia omaishoitajan jaksamisen tukemisesta?

Sinikka Kaakkuriniemi 19.6.2013
Omaishoitaja, Suomen Mielenterveysseuran järjestöjohtaja
Kirjoitus on julkaistu myös Kuntoutusportin Näkökulma-palstalla

Takaisin