Osasairausloma on etu mielenterveyden ongelmista kärsivälle

Uutiset

Mental Health in All Policies -konferenssin suosituksissa kannetaan huolta työntekijöiden oikeudesta mielenterveyteen. Mitä pidemmiksi työntekijöiden sairauslomat venyvät, sitä vaikeammaksi työhön paluu käy.

Yleisesti tiedetään, että osallisuus esimerkiksi työn tai opiskeluiden kautta tukevat mielenterveyttä. Osasairausloma on esimerkiksi masennuksesta tai työuupumuksesta kärsiville hyvä tapa toipua ja pitää yllä sosiaalisia suhteita ja päivärutiineja. Sosiaalisten suhteiden köyhtyminen voi heikentää mielenterveysongelmista kärsivien tilannetta.

Osasairausloman käytön lisääminen on yhteiskunnalle edullinen tapa tukea kaikkien osallisuutta. Nykyisellään osasairauspäivärahaa maksetaan Suomessa enintään 120 arkipäivän ajalta.

Mikään muu terveysongelma ei aiheuta niin paljon kustannuksia kuin mielenterveyden häiriöt. Ne näkyvät tuottavuuden menetyksinä, toimintarajoitteina, poissaolokustannuksina ja inhimillisenä kärsimyksenä. Suositusten mukaan kansalaisten mielenterveys tuleekin nähdä myös yhteiskunnan keskeisenä voimavarana, ja kaikkien tahojen on edistettävä sitä aktiivisesti.

Työelämässä mielenterveys on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin perustekijä. Työpaikat tarvitsevat kattavan mielenterveyttä edistävän työhyvinvointisuunnitelman, johon kuuluu mielenterveyden edistämisen lisäksi psykososiaalisten riskien arviointi.

Mielenterveyteen vaikuttavia asioita työelämässä ovat osasairauspäiväraha, työn hallinta, terve johtamiskulttuuri, toimiva työajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen, stressinhallinta sekä kattava työterveyshuolto.

Kansainvälinen mielenterveyden edistämisen konferenssi, Mental Health in all policies, järjestetään Helsingissä hotelli Scandic Parkissa 11.–12.5.2015, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. Konferenssin järjestävät Euroopan komissio, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Mielenterveysseura.

Kaikki Mental health in all policies -suositukset

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki