Presidenttiehdokkaat painottavat varhaista tukea ja yhteisöjen merkitystä mielenterveydelle

Uutiset

Suomen Mielenterveysseura kysyi presidenttiehdokkaiden näkemyksiä siitä, miten Suomessa voitaisiin vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja kukaan ei syrjäytyisi. Psyykkinen hyvinvointi on tärkeää maamme tulevaisuudelle.

Tutkimuksista tiedetään, että huono-osaisuus periytyy usein sukupolvelta toiselle ja mielenterveyden perusta rakentuu jo lapsuudessa. Lähes joka toisella meistä on mielenterveyden häiriö elämänsä aikana – ja jokainen meistä kohtaa omassa tai läheisen elämässä mielenterveyden ongelmia jossain elämänvaiheessa.

Mielenterveys on elämäntaitoa. Mielenterveystaidot ovat esimerkiksi tunne-, tietoisuus-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, joita harjoitellaan joka päivä. Mielenterveyden edistämiseksi on tarjolla tutkimustietoa ja tutkittuja menetelmiä, jotka tulisi ottaa nykyistä laajemmin käyttöön.

Presidenttiehdokkaiden kirjoituksissa tuodaan esiin varhaisen tuen tärkeyttä sekä yhteisöjen merkitystä elämän eri vaiheissa. Häpeäleiman eli stigman purkaminen ja avoimuus on tärkeää.

”Kun ihminen kokee olevansa tärkeä ja arvostettu yhteisöissään ja yhteiskunnan jäsenenä, hän yleensä myös voi hyvin. Yhteisöllisyys on parasta ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä”, Matti Vanhanen kirjoittaa.
Lue lisää Matti Vanhasen näkemyksistä

”Kenenkään mieli ei ole kestävän teflonpinnoitteen alla, joten yksin pärjäämisen ja selviytymisen tabu pitäisi heti kyetä murtamaan”, Merja Kyllönen kirjoittaa.
Lue lisää Merja Kyllösen näkemyksistä

”Hyvinkin pieni asia voi muuttaa toisen ihmisen suuntaa – hyvässä ja pahassa. Etenkin nuorten kohdalla tällä asialla on valtavan suuri merkitys”, Sauli Niinistö kirjoittaa.
Lue lisää Sauli Niinistön näkemyksistä

”Apua pitää uskaltaa epävarmuuden hetkellä pyytää. Kukaan meistä ei ole kaikkivoipa”, Nils Torvalds sanoo.
Lue lisää Nils Torvaldsin näkemyksistä

”Lähtökohdan tulisi olla se, että perheet saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea”, Tuula Haatainen sanoo.
Lue lisää Tuula Haataisen näkemyksistä

”Suomen kahtiajakautumisen ongelma on todellinen, kun katsoo perheiden arkea ja myös erilaisten ongelmien periytyvyyttä. Hyvinvointiyhteiskunnan tarkoitus on tasata kaikkien mahdollisuuksia, ja tämä ei Suomessa kaikin osin toteudu”, Pekka Haavisto sanoo.
Lue lisää Pekka Haaviston näkemyksistä

Ajankohtaista

Suomen Mielenterveysseura edistää mielenterveyttä yhteiskunnan eri alueilla ja yhteistyössä kaikkien yhteiskunnan sektorien kanssa.

Mielenterveysseuran asiantuntijat kohtaavat opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia ja tarjoavat sisältöjä työn tueksi. Mielenterveystaitojen opetus on nykyisin osana varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

Mielenterveysseuran Lapset puheeksi -menetelmän ja Mielenterveyden ensiapu -koulutusten levittäminen sisältyy hallituksen kärkihankkeisiin. Seura on ollut myös koordinoimassa vuoden alussa julkistettavaa Valtioneuvoston selvitystoiminnan YhdessäMielin-hanketta, joka kokoaa tutkimuspohjaiset esitykset mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi Suomessa.

Mielenterveysseura järjestää kevään aikana eduskuntapuolueiden kohtaamisia mielenterveyden edistämiseksi kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Mielenterveysseura perustaa tänä vuonna itsemurhien ehkäisykeskuksen, jos sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustusehdotuksen vuodelle 2018.

Mieli-sisällöt ovat käytössä joka päivä seuran verkkosivuilla mielenterveysseura.fi ja sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää

Takaisin