Professori David McDaid: Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen parantaa organisaation mainetta ja tuottavuutta

Uutiset

Työntekijöiden mielen hyvinvoinnista huolehtiminen parantaa tutkija David McDaidin mukaan organisaation tuottavuutta ja mainetta. Työhyvinvointi on hänen mukaansa yhteydessä joustavuuteen, innovatiivisuuteen ja vuoropuheluun työpaikalla.

Työpaikat ovat avainasemassa, kun halutaan parantaa ihmisten psyykkistä hyvinvointia, sanoi  tutkija David McDaid Helsingissä järjestettävässä mielenterveystyön EU-konferenssissa ”Mental Health in All Policies”.

– Työhön käytetään paljon aikaa. On tärkeä miettiä, miten työpaikat saadaan mukaan mielenterveystyöhön, maineikkaassa London School of Economics and Political Science -yliopistossa työskentelevä McDaid sanoi.

Hän esitteli muutamien Euroopan maiden keskimääräisiä vuotuisia työtuntimääriä. Suomi ja Iso-Britannia ovat samassa mittaluokassa, 1666–1669 tuntia vuodessa. Vähiten työtunteja kertyy Hollannissa ja Saksassa, eniten Kreikassa.

Työajan voi käyttää monella tavalla. Tärkeätä on kiinnittää huomiota myös siihen, miksi työpaikalle ei saavutakaan. McDaid esitti lukuja saksalaisyrityksestä, jossa mielenterveysperusteisten poissaolojen määrä on kasvanut 15 vuodessa peräti 2,5-kertaisiksi muiden poissaolosyiden pysyessä samalla tasolla.

Työsuhteilla on tutkimusten mukaan suora yhteys työntekijöiden hyvinvointiin. Epäsäännölliset työsuhteet, kuten pätkätyöt tai runsaat ylityöt, kaksinkertaistavat mielenterveysongelmia. Työn rasittavuutta lisäävät vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja epäoikeudenmukaisuudet työelämässä, jotka nostavat riskiä masennukseen 80 prosenttia ja sydän- ja verenkiertosairauksien riskiä 40 prosenttia.

Psyykkinen hyvinvointi ja tuottavuus ovat McDaidin mukaan vahvasti sidoksissa toisiinsa.

– Saadaan aikaan parempi dialogi esimiesten ja alaisten välillä ja samalla nostetaan yrityksen tuottavuutta. Yrityksissä, joissa arvostetaan luovuutta ja innovointia, voidaan yleisesti paremmin. Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen parantaa myös yrityksen mainetta. Samalla työntekijöiden lojaalisuus työnantajaa kohtaan paranee, David McDaid sanoi.

Mental Health in All Policies -konferenssissa linjattiin, että mielenterveyteen vaikuttavia asioita työelämässä ovat työn hallinta, terve johtamiskulttuuri, toimiva työajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen, stressinhallinta, kattava työterveyshuolto ja mahdollisuus osasairauspäivärahaan.

Kansainvälinen mielenterveyden edistämisen konferenssi, Mental Health in all policies, järjestetään Helsingissä hotelli Scandic Parkissa 11.–12.5.2015. Konferenssin järjestävät Euroopan komissio, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Mielenterveysseura.

Lue lisää

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki