Psykiatriseen hoitoon pääsy liian hidasta

Uutiset

Psykiatrista hoitoa hakevista lähes joka kymmenes odottaa hoitoon pääsyä yli 90 vuorokautta. Ilman diagnoosia avun saaminen on hidasta ja vaikeaa. Psykiatriset terveyspalvelut tarvitsisivat parempia resursseja ja potilaslähtöistä näkökulmaa, sanoo THL:n tutkimusprofessori Mauri Marttunen.

Psykiatrisen hoidon suhteellinen osuus terveyspalveluihin suunnatuista rahoista on vähentynyt. Tämä vaikuttaa hoidon saatavuuteen.

– Pidän tätä huolestuttavana. Tiedämme, että mielenterveyden ongelmat aiheuttavat hurjan paljon sairaustaakkaa. Lisäksi ne ovat yhteiskunnalle kalliita välillisesti. Olisi kustannustehokasta kohdentaa rahoitusta enemmän mielenterveyspalveluihin ja psyykkisten häiriöiden ennalta ehkäisyyn, sanoo Mauri Marttunen.

Kiireettömään hoitoon pääsyssä on viiveitä. Hoitotakuun mukaan esimerkiksi aikuisten tulee saada hoitoa kuuden kuukauden kuluessa. Mielenterveydestään huolissaan olevalle tämä on kohtuuttoman pitkä aika.

– Tältä osin hoitoon pääsy ei toimi riittävän hyvin. Hoitoon mahdollisimman nopeasti pääsyyn ja tilannearvioon pitäisi pystyä panostamaan. Resurssien riittävyys on yksi tärkeä tekijä. Toinen on toiminnan arviointi ja kehittäminen, sillä toimimattomat käytännöt muodostavat myös jonoja.

Apua ilman diagnoosia

Hoitoon pääseminen on hankalaa ilman diagnoosia. Terveyspalvelut eivät näe ihmisen hätää, vaan erilaisia oireita ja sairauksia.

– Hoitojärjestelmä määrittelee usein minkälaista hoitoa tarjotaan. Apua ei välttämättä saa, koska järjestelmä toimii omilla ehdoillaan. Tarvitsemme järjestelmän, joka kuulee ihmistä ja antaa ihmisen määritellä tarpeensa, sanoo psykiatri ja Mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck.

– Avunsaamisen kynnys on asetettu aivan liian korkealle. Pitäisi olla kynnyksettömiä paikkoja, joihin on helppo mennä ilman häpeällistä leimautumista. Järjestöt pystyvät tämän tyyppistä apua tarjoamaan ja me pyrimme olemaan tässä entistä aktiivisempia.

Järjestöjen voimavarat apua tarvitsevien kohtaamiseen ovat rajalliset. Psykiatristen terveyspalvelujen kehittäminen ja resurssien lisääminen parantaisivat avun saatavuutta, jolla voi olla ratkaiseva vaikutus kriisitilanteessa.

Arto Halosen 27.marraskuuta ensi-iltaan tuleva dokumenttielokuva Valkoinen raivo kuvaa osaltaan avun merkitystä. Elokuva kertoo koulukiusatusta Laurista, joka suunnittelee joukkosurmaa. Hän päättää kuitenkin hakea apua, eikä toteuta väkivaltaisia aikeitaan. Myöhemmin hänestä tulee ihmismielen väkivaltaisen käyttäytymisen tutkija ja asiantuntija. 

Valkoinen raivo on puhutteleva kuvaus ongelmista, joita yhteiskuntamme ei täysin tunnista.

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki