Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus

Jokainen itsemurha on tragedia. Vuosittain itsemurhaan arvioidaan kuolevan yli 800 000 ihmistä, ja jokaista itsemurhaa kohti tehdään myös useita itsemurhayrityksiä. Itsemurhan vaikutukset itsemurhan tehneen henkilön perheeseen, ystäviin ja yhteisöön ovat musertavat ja kauaskantoiset.

Nyt suomeksi julkaistussa raportissa esitetään kaksi osa-aluetta, jonka pohjalta maat voivat rakentaa kehitystyötään: itsemurhia ja itsemurhayrityksiä koskeva globaali tietokanta työn tueksi hallituksille, päättäjille ja asianmukaisille sidosryhmille ja toteutettavissa olevat vaiheet maille perustuen maiden nykyisiin resursseihin ja konteksteihin. Raportti toimii myös arvokkaana tietolähteenä luotaessa laajaa, minialaista strategiaa itsemurhien tehokkaaseen ehkäisyyn.

Raportti toimii resurssina, jonka avulla päättäjät ja muut sidosryhmät pystyvät tekemään itsemurhien ehkäisystä kaikille yhteisen velvollisuuden. Näin maat pystyvät kehittämään oikea-aikaisen ja tehokkaan kansalliseen ohjelman ja siten ehkäisemään sitä kärsimystä, jota itsemurhat ja itsemurhayritykset yksilöille, perheille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle aiheuttavat.

Lataa
Laajuus: 
92
Julkaisija: 
WHO:n raportti – Suomen Mielenterveysseura on WHO:n luvalla kääntänyt raportin suomeksi ja Suomen Mielenterveysseuralla on kokonaisvastuu käännöksen oikeellisuudesta.
Julkaisupäivä: 
Käännös julkaistu 12.5.2015

Yhteystiedot

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki