Kasvun tuki

Kasvun tuki on uusi tietolähde, joka on tarkoitettu perheiden kanssa työskentelevien kunta- ja järjestötyöntekijöiden käyttöön.Tietolähteen tarkoitus on toimia kanavana, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä.

Kasvun tuki kokoaa ammattiauttajille ja ammattiavun tarjonnasta vastaaville tahoille luotettavaa, kattavaa, ajankohtaista ja käytännönläheistätietoa siitä, millaisilla työmenetelmillä lapsia ja heidän perheitään voidaan auttaa parhaalla mahdollisella tavalla ja riittävän varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäiset arvioinnit menetelmistä löytyvät sivulta kasvuntuki.fi.

Lataa
Julkaisupäivä: 
8/2015