Kriisikeskukset mielenterveyden tuntosarvina

Kriisikeskukset tarjoavat asiantuntijaverkoston mielenterveyteen liittyvien alueellisten ilmiöiden kartoittamiseen. Tässä raportissa hahmotetaan kuvaa kesän 2013 ajankohtaisista asioista ja muutoksista.

Lataa
Materiaalin yhteyshenkilö: 
Sirkka-Liisa Kuitunen ja Jukka Valkonen
Julkaisupäivä: 
11/2013