Kriisikeskuskysely: Kriisikeskusten asiakkaat, tehtävät ja hyvät käytännöt

Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostolle tehtiin kesäkuussa 2015 kolmas vuosittainen kriisikeskuskysely. Tämän vuotisen kyselyn tavoitteena oli saada kokonaiskuva asiakkaista, toimintamalleista, toiminnan kohteista, henkilökunnasta, vapaaehtoisista ja yhteistyötahoista. Tavoitteena oli myös hahmottaa, mitkä ovat kriisityön onnistumisen kokemukset ja hyvät käytännöt. Kyselyllä kerättiin myös tietoa siitä, millä tavoin taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut ihmisten mielenterveyteen, kriisikeskusten toimintaan ja mielenterveyspalveluihin paikkakunnilla.

Taloudellisen epävarmuuden vaikutuksista julkaistaan erillinen raportti myöhemmin. Kriisikeskuskyselyllä pyritään tukemaan verkoston toiminnan kehittämistä ja antamaan yksittäisille kriisikeskuksille eväitä peilata omaa toimintaansa laajempaan kokonaisuuteen. Raportissa tullaan nostamaan esiin myös eri puolilla Suomea kehitettyjä hyviä käytäntöjä, joista mielestämme voisimme oppia toinen toisiltamme.

Lataa
Laajuus: 
18 sivua
Julkaisija: 
Suomen Mielenterveysseura
Tekijätiedot: 
Tapio Koskenmäki
Julkaisupäivä: 
joulukuu 2015

Yhteystiedot

Jukka Valkonen
Erityisasiantuntija

+358 40 674 0225Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki