Kriisikeskusten toimintaympäristö 2015 ja laman vaikutukset asiakkaisiin

Suomen Mielenterveysseuran Kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta eri puolilla Suomea. Kriisikeskusverkostolta kerätään vuosittain ajankohtaista tietoa kriisikeskusten toimintaympäristön muutoksista ja muista ihmisten mielenterveyteen yhteydessä olevista tekijöistä. Vuoden 2015 kysely kohdennettiin niihin 19 kriisikeskukseen, jotka olivat olleet toiminnassa jo vuoden 2014. Kouvolan, Kainuun ja Vaasan kriisikeskukset olivat aloittaneet toimintansa myöhemmin, eikä näiltä siten ollut vielä käytettävissä koko vuotta 2014 koskevia tietoja. Kaikki 19 kriisikeskusta, joille kysely lähetettiin, myös vastasivat kyselyyn.

Kriisikeskuskyselyssä 2015 yhtenä osa-alueena selvitettiin taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia kriisikeskusten toimintaympäristöön ja asiakkaisiin. Tässä raportissa keskitytään kriisikeskusten toimintaympäristön muutoksiin ja taloudelliseen epävarmuuden vaikutuksiin. Kyselyn muista tuloksista on julkaistu aiemmin raportti Kriisikeskusten asiakkaat, tehtävät ja hyvät käytännöt.

Lataa
Laajuus: 
16 sivua
Julkaisija: 
Suomen Mielenterveysseura
Tekijätiedot: 
Tapio Koskenmäki ja Jukka Valkonen
Julkaisupäivä: 
23.6.2016

Yhteystiedot

Jukka Valkonen
Erityisasiantuntija

+358 40 674 0225Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki