Opas maahanmuuttajien parissa toimiville

Suomen Mielenterveysseura on saanut paljon koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta. Tästä syystä kokosimme oppaan, jossa on lyhyesti käytännön tietoa siitä, minkälaiset tekijät vaikuttavat pakolaistaustaisten mielenterveyteen ja vointiin, mitkä ovat mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja miten voi olla tukena eri vaiheissa. Oppaassa on perustietoa, joka soveltuu pakolaistaustaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajataustaisten parissa toimiville ja esimerkiksi myös vapaaehtoisille.

Lataa
Julkaisija: 
Suomen Mielenterveysseura
Julkaisupäivä: 
24.9.2015

Yhteystiedot

Suvi Piironen
Erityisasiantuntija
SOS-kriisikeskus

+ 358 40 121 6780Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki