Uusi työtapa nuorten monimuotoisiin ongelmiin

Palaset kohdalleen -hanke on Suomen Mielenterveysseuran vuosina 2011–2013 toiminut kehittämishanke, jonka tavoitteena oli edistää sitä, että laaja-alaisista vaikeuksista kärsivät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat oikeinkohdennettua ja vaikuttavaa apua vaikeiden elämäntilanteidensa muuttamiseen. Hanke sai alkunsa havainnosta, että useat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelevät kokevat työtapansa riittämättömiksi: nuori ei saa palvelujärjestelmän hajanaisuuden tai jonkin muun työn järjestämiseen tai sisältöön liittyvän seikan takia tarvitsemaansa apua. Siten kohderyhmä, joka kipeästi apua tarvitsee, on saanut ”mahdottoman autettavan” leiman.

Tähän haasteeseen vastattiin Palaset kohdalleen -hankkeessa pilotoimalla MDFT-työtapaa (Multidimensional Family Therapy, Monimuotoinen perheterapia) Suomessa. MDFT on tieteellisissä tutkimuksissa havaittu vaikuttavaksi, joten hankkeen tavoitteena oli MDFT-työtavan käyttöön oton fasilitoinnin kautta antaa uudenlaisia työvälineitä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen. Hankkeessa koordinoitiin ja arvioitiin uuden työtavan käyttöön ottoa. Hankkeessa kerättiin myös tietoa MDFT-hoitoprosesseista ja työntekijöiden kokemuksista. Tietoa kerättiin myös koskien sitä, minkälaisia ongelmakohtia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamisessa on. Tavoitteena oli arvioida pilotin tavoitteiden saavuttamista sekä pystyä konkreettisesti tunnistamaan, mitkä auttamistyöhön liittyvät tekijät ja sisällöt (riippumatta työskentelyn mallista) voivat auttaa pysäyttämään nuorten syrjäytymisen kierrettä.

Lataa
Laajuus: 
88
Tekijätiedot: 
Leena Ehrling
ISBN: 
978-952-7022-06-1