Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

RIKU tarjoaa rikoksen uhriksi joutuneelle, hänen läheiselleen tai rikosasiassa todistavalle tukea ja neuvontaa. Asiakkaita palvellaan puhelimitse, verkossa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Palvelupisteestä voi kysyä myös henkilökohtaista tukihenkilöä, jonka kanssa voi keskustella kokemastaan ja joka voi auttaa rikosprosessiin liittyvissä käytännön asioissa. Palvelupisteestä voi saada tarvittaessa ohjausta myös muun lisäavun piiriin.

Tukihenkilö voi tilanteesta riippuen olla apuna myös:

  • Poliisilaitoksella
  • Lähestymiskielto- ja korvaushakemusten laatimisessa
  • Oikeusapu- ja asianajotoimistossa
  • Oikeudenkäynnissä
  • Muissa rikosasiaan liittyvissä tilanteissa

Rikosuhripäivystystä (RIKU) toteuttaa yhteistyössä seitsemän tahoa: Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus. Toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Suomen Mielenterveysseura.  

RIKUn valtakunnalliset palvelut ja koko Suomen palvelupisteet