Sosiaali- ja terveysjärjestöt vaativat rahoituspohjansa turvaamista - uhkana arpajaislain muutos

Uutiset


SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖT VAATIVAT RAHOITUSPOHJANSA TURVAAMISTA - UHKANA ARPAJAISLAIN MUUTOS

6.5.2009
Taloudellisessa taantumassa järjestöjen tarjoaman avun merkitys korostuu. Samaan aikaan järjestöjen rahoituspohjaa uhkaa kaventaa arpajaislain muutos. Järjestöt pitävät toimintaedellytystensä turvaamista tärkeänä tulevaisuuden kannalta.

Arpajaislain muutosta pohtinut työryhmä jätti 28.4. mietintönsä sisäasiainministerille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ja sen jäsenjärjestöt ovat huolissaan erityisesti kaavailusta muuttaa arpajaislakia niin, että osa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuotoista ohjautuisi suoraan valtion kassaan. Lakimuutos heikentäisi olennaisesti järjestöjen rahoituspohjaa.

Kaavailtu muutos kaventaisi yleishyödyllisen kansalaistoiminnan, vapaaehtoistyön ja vertaistuen voimavaroja. YTY:n jäsenjärjestöt pitävät käsittämättömänä, että auttamisen edellytyksiä halutaan murentaa samaan aikaan, kun apua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvussa.

RAY:n tuotoista jaettavat avustukset ovat olleet pitkään järjestöjen ja kansalaisten vapaaehtoistoiminnan kulmakivi. Voimassa olevan lain mukaan RAY:n rahapelien tuotto on käytettävä järjestöjen työhön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Pelitoiminnan tuoton on ennustettu lähivuosina supistuvan. Lakimuutos kaventaisi entisestään järjestöille kanavoitavien tukien määrää. Taloudellisen taantuman ohella väestön ikääntyminen lisää järjestöjen tarjoamien verkostojen, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan tarvetta entisestään.

Lisätiedot
Suomen Mielenterveysseura
Viestintäjohtaja Kristina Salonen
0400 760 807
etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi

Sisäasiainministeriön verkkosivut
Arpajaislakimuutosta koskeva tiedote ja mietintö >>>

YTY:n verkkosivut
YTY:n tiedote järjestöjen kannanotosta >>>

Takaisin