Sosiaalista rohkeutta seikkailukasvatuksen keinoin

Uutiset

Seikkailukasvatuksesta voi olla hyötyä sosiaalisen jännittämisen lieventämisessä. Pohjois-Karjalan kriisikeskuksessa toteutettiin vuoden 2017 aikana kaksi seikkailutoimintaa hyödyntävää vertaisryhmää sosiaalisen jännittämisen kanssa kamppaileville.

Kurssin ohjelman tavoitteena oli antaa tietoa sosiaalisesta jännittämisestä ja sen hallinnasta. Kurssin monipuoliset aktiviteetit ja harjoitteet vaihtelivat tutustumis- ja mielikuvaharjoituksista muun muassa jousiammuntaan ja kiipeilyyn.

Kurssin käsitti viidestä kuuteen tapaamista ja leirimuotoisen intensiivikurssin viikonloppuna. Molemmissa ryhmissä oli noin kuusi osallistujaa. Pienellä ryhmäkoolla pyrittiin takaamaan hyvä ryhmähenki ja keskinäinen tuki.

Kurssilla hyödynnettiin toiminnallisia ja seikkailukasvatuksellisia menetelmiä, joissa yhdistyivät turvallisuus, tavoitteellisuus ja ammatillisesti ohjattu toiminta.

Positiivisten ja itseä haastavien tehtävien ja ryhmätuen avulla pyrittiin kehittämään osallistujien myönteistä minäkuvaa ja itsetuntemusta.

Ryhmään osallistujat itse toivoivatkin kurssin tuovan lisää sosiaalista rohkeutta ja vähentävän haitallista, arjen toimintoja häiritsevää jännittämistä:

”Ei tarvitsis ahdistua tavallisissa, maailman arkisimmissa tilanteissa.”

Jännittäminen ei estä tekemistä

Ryhmien ohjaajina toimivat Pohjois-Karjalan mielenterveysseuran kriisityön tukena ry:n toiminnanjohtaja ja kriisityöntekijä Kimmo Räty ja psykologi Mikko Lohilahti. He olivat yllättyneitä siitä, miten toimivalta kurssin konsepti tuntui alusta alkaen.

Toiminnallisissa harjoituksissa onnistuttiin laajentamaan keskusteluja jännitykseen liittyvien metaforien avulla. Esimerkiksi jousiammunnassa jänteestä irti päästämisen vaikeus ja pelottavuus antoivat hyvän mahdollisuuden puhua hallinnan menettämisestä, kontrolloinnista ja jännittämisestä.

”Toiminnallinen ryhmä jännittämisen parissa on ollut hyvä ja jännittävä kokemus. Huomasimme, että jännittäminen ei estä tekemistä. Hidaste se saattaa olla, mutta turvallisessa ympäristössä, ryhmän tuella monipuolinen tekeminen ja itsensä haastaminen ovat mahdollisia.”

Itsensä haastaminen muodostuikin monelle osallistujalle ryhmään osallistumisen päätavoitteeksi.

Omia haasteita kohti meneminen on merkityksellistä

Osallistujille päällimmäisenä mieleen jäi viikonlopun kestävä intensiivikurssi, jossa ryhmäytyminen toden teolla tapahtui. Ryhmän tuen avulla moni osallistuja onnistui ylittämään itsensä. Ohjaajien rooli palautteenantajana ja tukijana korostui koko kurssin aikana. Ryhmäläiset kokivat ohjaajien omien kokemusten kuulemisen tärkeäksi avuksi.

Myös toiminnalliset harjoitukset saivat kiitosta ryhmäläisiltä. Moni oivalsi fyysisen tekemisen jopa helpottavan psyykkisen jännityksen purkamisessa ja rentoutumisessa.

”Omaa jännittämistä ei jää ajattelemaan, kun pitää keskittyä moneen muuhun asiaan.”

Ryhmän anniksi muodostui ryhmän tuoma vertaistuki, yhdessä tekeminen ja uusi hyväksyvämpi ja sallivampi asenne itseään kohtaan.

”En aiemmin tajunnut miten paljon jännittäminen on vaikuttanut minäkuvaan. Olen tavallaan tukahduttanut sen. Nyt olen alkanut hyväksyä sitä. Se on osa mua.”

Kurssin onnistumisen kannalta on tärkeää, että osallistuja jatkuvasti reflektoi ja peilaa oppimiskokemuksiaan arkeen. Silloin kurssi antaa osallistujalle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehittymiseen.

Kimmo Räty                                                               Mikko Lohilahti
toiminnanjohtaja                                                      psykologi
Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry.
Pohjois-Karjalan kriisikeskus

Esimerkki kurssin sisällöstä:

  • Tutustuminen, odotukset ja toiveet, parihaastattelut
  • Hengitys- ja rentoutumisharjoituksia
  • Omien kokemusten merkitys jännitysoirehdinnassa, tunnelukkojen purkamista EFT-menetelmää käyttäen
  • Tietoa sosiaalisesta jännittämisestä, hallintakeinot, mielikuvaharjoittelua
  • Jännityksenhallintatehtäviä: Kiipeilypuiston köysiradat, ota kontaktia torin laidalla vieraisiin ihmisiin, purku
  • Vapaavalintainen esitelmä muulle ryhmälle, reflektio ja ryhmäpalaute
  • Viikonloppuretki: ryhmätehtäviä, luottamusharjoitukset, kiipeily ja varmistaminen, saunomista, melontaa, jousiammuntaa ja SUP-lautailua
  • Leirin ja ryhmän kokemusten purku ja loppupalautteet

Lopuksi kurssista kerättiin palautetta käyttämällä norjalaisen Tom Andersenin kehittämää haastattelutapaa. Ulkopuolinen haastattelija haastatteli ohjaajia ja ryhmäläisiä vuorovaikutuksen kokemuksiin liittyen.

Laajempi kuvaus kurssista on saatavilla kurssin ohjaajilta. Lisätietoja Pohjois-Karjalan kriisikeskuksesta.

Koko artikkeli on luettavissa täällä

Takaisin