Suomalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kirje pääministeri Juha Sipilälle

Uutiset

Kansalaisten osallisuus mielenterveys- ja omaistyössä ministerikokouksen teemaksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019: ”Making people count”.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaana vuoden toisena puoliskona 2019. Suomen edellisinä puheenjohtajuuskausina 1999 ja 2006 mielenterveyden asiat nostettiin ennakkoluulottomasti ja onnistuneesti eurooppalaiselle agendalle. Euroopassa odotetaan laajasti että myös seuraavan Suomen puheenjohtajuuskauden linjaukset merkitsevät stigman vähentämistä, kansalaisten roolin vahvistamista ja edistysaskeleiden ottamista.

Mielenterveyden häiriöiden kustannukset vuositasolla ovat Suomessa 6 miljardia ja EU:ssa noin 800 miljardia. Ne aiheuttavat merkittävän tuottavuusmenetyksen. Digitalisessa taloudessa väestön mielenterveys on keskeinen kilpailutekijä.

Euroopassa noin 6 % yli 50-vuotiaista on omaishoitajia. Suomessakin arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitajaa, joista vain noin 44 000 on omaishoidon tuen piirissä. Tutkimusten mukaan ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat vuosittain lähes kolme miljardia euroa nykyistä korkeammat Suomessa. Omaishoidon edistäminen ja tukeminen ovat keskeisiä toimia sosiaali- ja terveyskustannusten kasvun hillinnässä.

Puheenjohtajuuskauden tulisi nostaa esille ihmisten, kansalaisten, kuntoutujien, omaisten, asiakkaiden ja potilaiden näkökulmaa. Osallisuus, vaikutusmahdollisuudet, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus tukevat jokaisen mielenterveyttä ja EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamista.

EU ja Suomi ovat ratifioineet YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari antaa EU-kansalaisille yhtäläiset oikeudet pääsyyn työmarkkinoille, osallisuuteen ja sosiaaliseen turvaan.

YK:n yleissopimuksen ja EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano tarkoittaa ihmisten osallisuutta heitä koskevaan päätöksentekoon ja tutkimukseen, yhtäläisen ihmisarvon kunnioittamista, itsemääräämisoikeuden mahdollistamista ja palvelujen rakentumista toipumisorientaation mukaisesti. Kuntoutujien, omaisten ja kansalaisten ääni tulee nostaa esille: heille tulee luoda mahdollisuus osallistua ja rakentaa palvelujärjestelmää. Suomen roolille tässä ajattelutavan muutoksessa on Euroopassa tilaus. Omais- ja vertaistoiminta ovat kestävän talouden peruspilareita.

Kunnioittavasti esitämme kansalaislähtöisen mielenterveys- ja omaisteeman huomioimista Suomen puheenjohtajuuskaudella ja laajemmin Suomen, Romanian ja Kroatian muodostaman trion yhteisessä ohjelmassa. Esitämme ministerikokouksen järjestämistä aiheesta Suomen puheenjohtajuuskauden aikana.

Pia Hytönen
Mielenterveyspoolin puheenjohtaja
www.mielenterveyspooli.fi

ADHD-liitto ry

Aseman Lapset ry

Autismi- ja aspergerliitto

Crohn ja Colitis ry

Eläkeliitto ry

Folkhälsans förbund rf

Irti Huumeista ry

Kalliolan setlementti ry

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Koulutus Elämään Säätiö

Kuntoutussäätiö

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Miina Sillanpään Säätiö sr

Muistiliitto ry

Munuais- ja maksaliitto ry

Music Against Drugs ry

Neuroliitto ry

Nuorten Ystävät ry

Omaishoitajaliitto ry

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry

Pro-tukipiste ry

Psykosociala förbundet

Sosped säätiö

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Parkinson-liitto ry

Suomen Punainen Risti

Suomen uusperheiden liitto ry

Takuusäätiö

Vailla vakinaista asuntoa ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (Valli)

Vates-säätiö sr – Vates foundation

Väestöliitto ry

EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness)

GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks - Europe)

HelpAge International

Mental Health Europe

Eurocarers (European Association Working for Carers)

Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen tutkijaryhmä

Takaisin