Suomen Mielenterveysseura ja Tilajakamo arvostelevat Helsingin kaupungin kaavailuja

Uutiset

Ylimitoitetut korjaussuunnitelmat ja kohtuuttomat vuokrankorotukset uhkaavat häätää hyvän kansalaistoiminnan Lapinlahdesta.

Helsingin kaupunki on esittänyt suuria vuokrankorotuksia Lapinlahden Lähteelle ja Osuuskunta Tilajakamolle.  Toimijat ovat vuokranneet puoliksi Lapinlahden sairaalan entiset tilat kaupungilta. Tiloissa käy vuosittain 70 000 ihmistä ja eri vuokralaisia on 170. Lapinlahden Lähde järjestää mm. mielenterveyttä tukevaa sosiaalista toimintaa, kulttuuritapahtumia ja työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Osuuskunta vuokraa tiloja jäsenilleen ja on luonut elävän kaupunkikulttuuriyhteisön.

Ensi vaiheessa vuokra nousisi runsaat 150 prosenttia. Tätä kaupunki perustelee tekemällään saneerauksella, jossa korjattiin lähinnä rakennusten ulkokuoria. Toisessa vaiheessa kaupunki saneeraisi myös sisätiloja 9,5 miljoonalla eurolla. Tämä taas nostaisi kuukausivuokran 115 000 euroon, mikä merkitsee 370 prosentin nousua nykyvuokrasta . Suomen Mielenterveysseuran ja Tilajakamon mielestä on kohtuuton lähtökohta, että nykyiset vuokralaiset maksaisivat rakennusten kymmenien vuosien korjausvelan ja huollon laiminlyönnin.

Mielenterveysseura ja Tilajakamo katsovat, että korjaussuunnitelmat ovat ylimitoitettuja ja ehdottavat kaupungille sosiaalista kumppanuutta, jossa vuokralaiset sitoutuvat korjaustoimiin pitkää vuokrasopimusta vastaan. Korjaustoimien kustannuksia olisi näin mahdollista oleellisesti vähentää esitetystä kustannuslaskelmasta.

Lisäksi kaupunki esittää rakennusten tyhjentämistä 1-2 vuodeksi korjausten ajaksi. Tämä katkaisisi nykyisen toiminnan, joka on kiinteästi sidoksissa Lapinlahden rakennuksiin ja ympäröivään puistoon. Vuokralaiset näkevät mahdottomaksi toiminnan uudelleen käynnistämisen. Siksi Lapinlahden Lähde ja Tilajakamo esittävät hidasta ja rakennusten arvoa kunnioittavaa, Museoviraston valvonnassa tehtävää, kunnostusta niin että rakennukset ovat käytössä myös korjaustöiden ajan.

Helsingin strategian mukaan kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee tukea kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Rakennusten ylläpitokustannukset kattava kohtuullinen vuokrankorotus mahdollistaisi kansalaisjärjestöjen ja mielenterveystoimijoiden työn jatkumisen Lapinlahdessa.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura, puh. 0400 508 234

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehto, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo, puh. 044 544 5268

Projektipäällikkö Tuula Sundman, Lapinlahden Lähde. puh. 0400 454 782

Puheenjohtaja Katja Liuksiala, Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry, puh. 040 564 5396

Varapuheenjohtaja Kimmo Lehtonen, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo, puh. 050 560 2570

Takaisin