Suomen Mielenterveysseura: Sote-uudistuksen uhka järjestöjen vapaaehtoistyölle on torjuttava

Uutiset

Mielenterveysseura on huolissaan siitä, että mahdollinen sote-uudistus uhkaa järjestöjen matalan kynnyksen tukimuotoja. Riskit on purettava, sanoo kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseurasta.

Sote-uudistus esitetyssä muodossaan tuo suurta epävarmuutta alan vapaaehtoisjärjestöjen asemasta ja olemassaolosta. Markkinaehtoisen ja julkista avustusta saavan toiminnan raja jää esityksessä epäselväksi”, toteaa Wahlbeck.

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään paljon palkatonta vapaaehtoistyötä, jolla on valtava merkitys koko yhteiskunnalle. Vapaaehtoistyöntekijät eivät tavoittele voittoa, vaan edistävät hyvinvointia. Vapaaehtoistyö tuloksineen on arvo sinänsä: sitä ei voi hinnoitella, eikä se voi kilpailla markkinoilla. Toiminta rakentuu usein Veikkauksen tuotoista ja kuntien budjeteista myönnettävien avustusten varaan.

”Vapaaehtoistyön rooli suunnitellussa sote-uudistuksessa on selkiytettävä. Toimintaedellytysten määrittely on nyt entistä tärkeämpää”, sanoo Wahlbeck.

”Jo nyt kunnat ovat ilmoittaneet lakkauttavansa tai leikkaavansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta, koska lakiesityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille”, sanoo Wahlbeck.

”Ei saa käydä niin, että voittoa tavoittelevat sote-yritykset korvaavat ammattilaisten antamia palveluja vapaaehtoistyöllä tavoitellessaan kustannussäästöjä. Voittoa tavoittelemattomien kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyötä ei voi asettaa isojen sosiaali- ja terveysyritysten kanssa samalle viivalle.”

Mielenterveysseura edellyttää, että eduskuntakäsittelyssä maakunta- ja sotelakeihin määritellään selkeästi vapaaehtoistyön asema sekä kuntien ja mahdollisesti muodostettavien maakuntien velvollisuus huomioida, tukea ja tehdä yhteistyötä vapaaehtoistyötä tarjoavien sote-järjestöjen kanssa.

Lähes 50 000 tuntia vapaaehtoistyötä tukihenkilönä

Mielenterveysseuran tukihenkilöt edistivät 2017 Suomessa asuvien mielenterveyttä lähes 50 000 vapaaehtoistyön tunnilla.

"Vapaaehtoisia tukihenkilöitä työskentelee niin Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, verkossa kuin henkilökohtaisissa tukisuhteissa ja ryhmänohjaajina, sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävissä", avaa järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi.

"Mielenterveysseura järjestää monipuolisia vapaaehtoistyön tehtäviä 56 paikallisessa seurassa eri puolilla Suomea.Tukihenkilötyön lisäksi vapaaehtoistyötä voi tehdä muun muassa yhdistysaktiivina tai viestijänä, käytännön tehtävien hoitajana tai ryhmänohjaajana", kertoo Kaakkuriniemi.

"Vapaaehtoistyö Mielenterveysseuran tehtävissä koetaan merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi. Vapaaehtoisten määrä paikallisissa mielenterveysseuroissa ja kriisikeskuksissa ympäri Suomen lisääntyi yli kymmenellä prosentilla kahdessa vuodessa. Vuonna 2015 vapaaehtoistyötä teki 3245 ihmistä, viime vuonna vajaat 400 ihmistä enemmän", Kaakkuriniemi kuvaa.

Kansainvälisen Vapaaehtoisten Päivään 5.12. liittyen verkossa on julkaistu  teemakokonaisuus tukihenkilötyöstä, Mielenterveysseuran vapaaehtoistyön yleisimmästä muodosta. Jutuissa kerrotaan yksilötukisuhteesta, ryhmänohjaamisesta ja myötätuntouupumuksen ehkäisystä.

Lisäksi Kansalaisareenan Vapaaehtoistyön kampanjan mukana on tehty näkyväksi vapaaehtoistyöntekijöiden tarinoita ja monipuolisia tehtäviä. Mielenterveysseura on myös mukana Vapaaehtoistoiminnan messuilla 1.12.

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Sinikka Kaakkuriniemi
Järjestöjohtaja
Kansalaistoiminnot

+358 40 550 1119Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki