Surukonferenssi tarjoaa tarinoita, työkaluja ja ajankohtaista tutkimustietoa

Uutiset

Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssi tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen läheisensä menettäneille, surevia työssään kohtaaville ja tutkijoille. Vuoden 2018 teema on Resilienssi surussa – sinnikkyys, joustavuus, selviytymiskyky vaikeissa elämäntapahtumissa. Surukonferenssi järjestetään kymmenennen kerran.

Konferenssin avaa psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Soili Poijula luennolla resilienssistä. Poijula on kliinikkona ja tutkijana erikoistunut interventioihin ja psykoterapiaan, joissa yhtenä tavoitteena on resilienssin vahvistaminen.

Työpajat käsittelevät puheeksi ottamisen välineitä, kirjallisuusterapian ja valokuvatyöskentelyn mahdollisuuksia, kehotietoisuutta sekä tiedostavaa läsnäoloa. Kahdessa tieteellisessä sessiossa esillä ovat muun muassa nuorten suru vanhemman kuoleman jälkeen, kohtukuolemasta aiheutuva suru ja kansalaisten käsitykset hyvästä kuolemasta.

Torstain konferenssipäivän päättää sooloteatteriesitys lapsen sairastamisesta, kuoleman pelosta ja kuolemasta. Lastenkulttuuriin ja perhetyöhön erikoistuneen teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Keskihannun teos on tarkoitettu puheeksi ottamisen välineeksi esimerkiksi sairaan lapsen läheisille tai luokkaan, jonka oppilas on hiljattain kuollut.

Perjantaiaamun luennolla julkaistaan hoitotyön suositukset läheisen tukemiseen omaisen äkkikuoleman jälkeen. Luennoitsijoina ovat terveystieteiden tohtorit, dosentti Anna Liisa Aho (Tampereen yliopisto) ja postdoc-tutkija Anja Terkamo-Moisio (Itä-Suomen yliopisto).

Tieteellisissä sessioissa käsiteltävien tutkimusten aiheet liittyvät muun muassa lapsen kuolemaan sekä surun käsittelyyn ja sen seurauksiin.

Konferenssin päättää kouluttajapsykoterapeutti Jukka Harmainen, joka kuvaa luennolla perhetason selviytymismekanismeja tutkimuksen ja asiakastyön näkökulmista.

Surukonferenssi 19.–20.4.2018, Tampereen yliopisto (päärakennus), Kalevantie 4.

Päivien ohjelma ja kaikki esiintyjät: www.surut.fi. Voit seurata konferenssiin liittyvää tiedotusta ja keskustelua Twitterissä: @Surukonf ja tunnisteella #surukonferenssi. Sähköpostiosoite on surut@surut.fi

Konferenssin järjestävät yhdessä Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen nuoret lesket ry, Surunauha ry ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. Yhteistyökumppanina toimii Kirkkohallitus.

 

Takaisin