Tukea tukihenkilöltä

Tarvitsetko tukea vaikeassa elämäntilanteessa? Voit saada pidempiaikaista apua ja tukea tukihenkilöltä, joka on MIELI ry:n yli 20 vuoden aikana kehittämän mallin mukaisesti haastattelemalla valittu ja koulutettu. Tukihenkilö kuuntelee, tukee, kannustaa ja keskustelee vaikeassa elämäntilanteessa. Hän on sitoutunut luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja MIELI ry:n tukihenkilötyön arvoihin.

Tiedustele henkilökohtaista tukihenkilöä paikallisesta jäsenjärjestöstä

Ota yhteyttä paikalliseen jäsenjärjestöömme ja tiedustele mahdollisuutta saada tukihenkilö. Paikallisten järjestöjen yhteystiedot.

Lyhytaikaista keskustelutukea vaikeassa elämäntilanteessa voit saada Kriisipuhelimen välityksellä, netin kautta tai kasvokkain ja etävastaantottona kriisikeskuksessa.

Lue lisää, mistä löytyy tukea ja apua.

Mitä henkilötukisuhde tarkoittaa käytännössä?

Henkilökohtainen tukisuhde tarkoittaa vapaaehtoista pidempiaikaista tukihenkilösuhdetta tukijan ja tuettavan välillä. Tukisuhde solmitaan avun tarvitsijan ja tukihenkilön välille erillisellä sopimuksella. Tukisuhde on paikallaan tilanteessa, jossa ei jaksa yksin, omat tukiverkostot ovat puutteellisia ja pidempiaikaisen avun tarve on nähtävissä.

Tukihenkilö ottaa huomioon tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet sekä pyrkii vahvistamaan hänen omia selviytymiskeinojaan ja voimavarojaan. Tuen muotoina ovat keskustelu ja konkreettisten asioiden hoitaminen yhdessä tuettavan kanssa, esimerkiksi virastoissa.

Tukihenkilötyön arvot

  • Tukihenkilötoiminta on tukea tarvisevien ja tukihenkilön kunnioitusta.

Kunnioitus perustuu samanarvoisten, mutta erilaisten ihmisten dialogiin. Yhteisössä kunnioitetaan tukihenkilöä tukemalla häntä monin keinoin ja myös tuen vastaanottamiseen on sitouduttava. Tukihenkilötyöhön hakeudutaan valinta- ja koulutusprosessin kautta. Oikeus riittävään tiedon saantiin on jokaisella pysyäkseen ajan tasalla ja määritelläkseen oikein mahdollisuutensa ja rajansa.

  • Tukihenkilötoiminta perustuu luottamukseen.

Luottamuksellisuus on kaiken perusta. Sitä käsitellään koko ajan eri yhteyksissä. Vaitiolovelvollisuus ja avoimuus eivät ole toistensa vastakohtia. Yhteisöön on niin toimijoiden kuin ulkopuolistenkin voitava luottaa.

  • Taustayhteisöllä on vastuu tukihenkilötoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Taustayhteisö huolehtii vastuustaan tukihenkilötoiminnan laadun varmistamiseksi. Vastuun kantaminen edellyttää sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin, jatkuvaa keskustelua ja kehittämistyötä. Taustayhteisö vastaa tukihenkilöiden valinnasta ja koulutuksesta.

  • Tukihenkilötoimintaa tuetaan hyvällä taloudenhoidolla.

Tuki on tuettaville maksutonta, tukihenkilöille voidaan maksaa kulukorvauksia mutta ei palkkaa. Toiminnassa noudatetaan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n eettisiä periaatteita.

Jos tarvitset itsellesi pidempiaikaisen henkilötukisuhteen, ota yhteyttä tilanteesi kartoittamiseksi paikalliseen jäsenjärjestöön.

Lue lisää