Mielekkyyttä kansalaisvaikuttajana

Tule mukaan viemään eteenpäin viestiä, että mielenterveys on voimavara, jota voi vahvistaa!

Jaa viestejä sosiaalisessa mediassa

Helppo ja pienimuotoinen tapa on jakaa MIELI ry:n verkkosivujen sisältöjä, Facebook-päivityksiä, twiittejä, Youtube-videoita tai muuta sisältöä omissa kanavissasi.

Vaikuta yhteiskunnallisesti

Mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavat asiat ovat paljon laajempia kuin mielenterveyspalvelut. Esimerkiksi julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet, viheralueiden saavutettavuus ja matala kynnys kulttuuripalveluihin, toimiva varhaiskasvatus tai turvallisuus vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja yhteisön voimavaroihin. Voit tutustua yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoihin verkkosivujen Yhteiskunta-osiossa.

 • Haasta ennen vaaleja oman alueesi kansanedustaja- tai kunnallisvaaliehdokkaat ottamaan kantaa oman työnsä puitteissa kuntavaalitavoitteisiin tai hallitusohjelmatavoitteisiin. Kun saat vastauksen, jaa siitä viestiä eteenpäin.
 • Vaikuta verkostoissa, osallistu työryhmiin ja tapahtumiin. Ota rohkeasti yhteyttä alueesi toimijoihin ja keskustelkaa tavoitteistanne. Löydätte todennäköisesti useampia yhteisiä viestejä ja tavoitteita mielen hyvinvointiin liittyen.

MIELI ry:n ydinviesti päättäjille
Hyvä mielenterveys on yhteiskunnan menestystekijä ja kestävän kasvun mahdollistaja. Suomessa asuvien mielenterveyttä voidaan edistää monella eri sektorilla. ​

Aktivoidu varainkeruussa

Moni lapsi, nuori, aikuinen ja vanhus tarvitsee apua mielen ongelmiin tälläkin hetkellä. Tue mielen hyvinvoinnin puolesta tehtävää työtä.

Voit perustaa Mielipotti-keräyksen ja kutsua ystäväsi lahjoittamaan mielenterveyden hyväksi.

Tehokasta vaikuttamista ja viestintää

 • Nimeä alueesi kolme tärkeintä vaikuttamiskohdetta
  Pohdi omalla alueellasi kolme tärkeintä vaikuttamiskohdetta mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
 • Nimeä asioihin vaikuttavat henkilöt ja tahot
  Mieti, ketkä näihin asioihin voivat parhaiten vaikuttaa, ja esittele vaikuttamiskohteesi heille.
 • Kenen kautta viestit vaikuttamiskohteista?
  Pohdi, kenen kautta ja missä kanavissa vaikuttamisasiat parhaiten leviävät.
 • Kiteytä viestisi
  Tiivistä viestit selkeään, yleiskieliseen muotoon. Voit jakaa viestiä vaikuttamisprosessin etenemisestä.
 • Toista 3x3
  Kun olet vaikuttamistilanteessa, esimerkiksi tavatessasi päättäjiä tapahtumassa, toista nämä kolme kiteytettyä viestiä kolmeen kertaan, niin ne jäävät varmasti muistiin.

Yhteisöstä voimaa vaikuttamiseen

Tule mukaan viemään paikallisen mielenterveysseurasi vaikuttamistyötä eteenpäin!

Paikallisen mielenterveysseuran toiminnassa pääset osallistumaan kansalaisvaikuttamiseen ja edistämään oman alueesi asukkaiden hyvinvointia. Monissa paikallisissa seuroissa järjestetään mm. vuosittain useita yleisötilaisuuksia, joissa herätetään keskustelua mielenterveyden merkityksestä ihmisille ja yhteisöillemme. Myös vapaaehtoisia viestijöitä ja yhdistystoiminnan aktiiveja kaivataan.

Valtakunnallisia päätapahtumia ovat Maailman mielenterveyspäivä ja Mental Health Art Week. Jos oman alueesi mielenterveysseura ei vielä ole näissä mukana, niin se voi olla juuri siksi, ettei sinun kaltaista aktiivista kansalaisvaikuttajaa vielä ole mukana toiminnassa.

MIELI ry:n viestintä ja Kansalaistoimintojen osaston suunnittelijat ovat mielellään apunasi vaikuttamistyössä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Katja Müller
Suunnittelija, markkinointi- ja digiviestintä
Kansalaistoiminnot

+358 40 667 1415Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sinikka Kaakkuriniemi
Järjestöjohtaja
Kansalaistoiminnot

+358 40 550 1119Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki