Tule Hyvän Mielen Kippariksi!

Tule vapaaehtoiseksi yhdistystoiminnan aktiiviksi. Toimit hallituksen tai työryhmän jäsenenä, puheenjohtajana, sihteerinä, talous- tai vaikkapa jäsenvastaavana.

Olet kehittämässä toimintaa ja lisäämässä mielen hyvinvointia. Opit uutta, saat mahdollisuuden vaikuttaa ja hyödyntää osaamistasi.

"Hallituksen jäsenenä olen päättämässä seurani tavoitteista ja toimintatavoista. Olen saanut rohkeutta omien mielipiteiden esille tuomiseen ja samalla oppinut kompromissien tekoa ja palautteen antamista. Jäsensihteerinä olen oppinut myös järjestelmällisyyttä. Näitä taitoja voin käyttää laajasti elämässäni. Hyvien ystävien löytäminen on kuitenkin parasta, mitä olen vapaaehtoisena toimimisesta saanut!"

Tervetuloa mukaan palkitsevaan vapaaehtoistyöhön, sinua tarvitaan!

Tule mukaan kehittämään vapaaehtoisena

Hyvän Mielen Kipparina voit toimia paikallisessa mielenterveysseurassa. Olet mukana vaikuttamassa alueen asukkaiden hyvinvointiin, autat ehkäisemään ongelmia ja jaat hyvää mieltä. Ota yhteyttä lähimpään paikalliseen mielenterveysseuraan!

Katso video Mielenterveysseuran puheenjohtajan tehtävästä

Lue lisää