Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Tukinetissä, nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa, tai aikuisille suunnatussa Solmussa-chatissa. Osa kokeneemmista vapaaehtoisista toimii kriisikeskuksen asiakkaan tukihenkilönä henkilökohtaisissa tukisuhteissa puolen vuoden ajan.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: kriisityön ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämäntilanne on vakaa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa kolme-neljä tuntia kerrallaan.

Mikäli olet kiinnostunut päivystämään muualla kuin Helsingissä, voit tiedustella mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haetaan hakulomakkeella. Peruskoulutuksen haku on auki kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2021 peruskoulutukseen on tullut paljon hakemuksia ja rekrytointi on nyt suljettu, kiitos hakijoille! Seuraavan kerran haku aukeaa kesäkuussa 2021.

Sekasin-chatin rekrytointi on myös auki kaksi kertaa vuodessa, alkuvuodesta ja syksyllä. Kevään 2021 Sekasin-chatin koulutukseen tuli paljon hakemuksia ja rekrytointi on nyt suljettu, kiitos hakijoille! Seuraavan kerran haku aukeaa syksyllä 2021. Sekasin-chatin vapaaehtoisena voi toimia myös esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kautta. Lue lisää ja hae mukaan SPR:n kautta!

Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Vapaaehtoistoimintaan valitut osallistuvat 35 tunnin koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan koulutuspäivinä aktiivisesti paikalla, tekemään harjoitusvuoron sekä toimimaan puhelin- tai verkkopäivystäjänä vähintään vuoden ajan.

Vapaaehtoisten peruskoulutuksessa käydään läpi asiaa mielenterveyden tukemisesta ja kriisien perusteista, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, käydään läpi puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet ja vapaaehtoistyön eettiset periaatteet, sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää käytännön harjoitusta. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

Toivomme sinulta:

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • vuorovaikutustaitoja
  • seesteistä elämäntilannetta
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Tarkistamme kaikilta vapaaehtoistoimintaan valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain 6 a:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hae mukaan SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi:

Seuraava haku Kriisipuhelimen vapaaehtoiseksi alkaa kesäkuussa 2021.

Seuraava haku Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi alkaa syksyllä 2021. Lue lisää Sekasin-chatin vapaaehtoisuudesta.

Koulutamme uusia vapaaehtoisia Kriisipuhelimeen seuraavan kerran keväällä 2021. Kevään peruskoulutukseen on tullut paljon hakemuksia ja haku on nyt suljettu. Peruskoulutus järjestetään näillä näkymin hybridikoulutuksena. Koulutus sisältää sekä verkko-opintoja että videovälitteisiä tapaamisia.

Kevään 2021 peruskoulutuksen lähipäivien aikataulu (huom. muutokset mahdollisia!)

La 10.4.2021 10:00-15:00
La 24.4.2021 10:00-15:00
To 6.5.2021 16:30-19:30
To 20.5.2021 16:30-19:30

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoinen on osa yhteisöä
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Sini Hanski
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sos-kriisikeskus

+358 40 619 7676Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki