Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Tukinetissä, nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa, tai aikuisille suunnatussa Solmussa-chatissa. Osa kokeneemmista vapaaehtoisista toimii kriisikeskuksen asiakkaan tukihenkilönä henkilökohtaisissa tukisuhteissa puolen vuoden ajan.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: kriisityön ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämäntilanne on vakaa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa kolme-neljä tuntia kerrallaan.

Mikäli olet kiinnostunut päivystämään muualla kuin Helsingissä, voit tiedustella mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haetaan hakulomakkeella. Mikäli olet kiinnostunut Kriisipuhelimessa päivystämisestä, voit hakea mukaan täältä. Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi haluavat täyttävät hakemuksen täällä. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Vapaaehtoistoimintaan valitut osallistuvat 35 tunnin koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan koulutuspäivinä aktiivisesti paikalla, tekemään harjoitusvuoron sekä toimimaan puhelin- tai verkkopäivystäjänä vähintään vuoden ajan.

Koulutuksessa käydään läpi asiaa mielenterveyden tukemisesta ja kriisien perusteista, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, käydään läpi puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet ja vapaaehtoistyön eettiset periaatteet, sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää käytännön harjoitusta. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Yhteydenottoja tulee avun tarvitsijoilta huomattavasti enemmän kuin mihin pystymme vastaamaan. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden.

Toivomme sinulta:

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • vuorovaikutustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Tarkistamme kaikilta vapaaehtoistoimintaan valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain 6 a:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hae mukaan SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi:

Hakulomake vapaaehtoiseksi Kriisipuhelimeen.

Hakulomake vapaaehtoiseksi Sekasin-chatiin.

Syksyn peruskoulutus järjestetään ensisijaisesti hybridikoulutuksena. Koulutus sisältää sekä verkko-opintoja että lähitapaamisia. Seuraamme aktiivisesti koronaviruksen tilannetta ja koulutuksen toteutusmuoto päivittyy tarvittaessa.

Peruskoulutuksen lähipäivien aikataulu (huom. muutokset mahdollisia!)

La 12.9.2020 10:00-17:00
La 3.10.2020 10:00-17:00
To 29.10.2020 16:30-19:30 

 

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoinen on osa yhteisöä
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Saara Valkeakunnas
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.
Sos-kriisikeskus

+358 40 619 7676Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki