Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Tukinetissä, nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa, tai aikuisille suunnatussa Solmussa-chatissa. Osa kokeneemmista vapaaehtoisista toimii kriisikeskuksen asiakkaan tukihenkilönä henkilökohtaisissa tukisuhteissa puolen vuoden ajan.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: kriisityön ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämäntilanne on vakaa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa kolme-neljä tuntia kerrallaan.

Mikäli olet kiinnostunut päivystämään muualla kuin Helsingissä, voit tiedustella mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haetaan hakulomakkeella. Mikäli olet kiinnostunut Kriisipuhelimessa päivystämisestä, voit hakea mukaan täältä. Sekasin-chatin vapaaehtoisuudesta voit lukea lisää täältä. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Vapaaehtoistoimintaan valitut osallistuvat 35 tunnin koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan koulutuspäivinä aktiivisesti paikalla, tekemään harjoitusvuoron sekä toimimaan puhelin- tai verkkopäivystäjänä vähintään vuoden ajan.

Koulutuksessa käydään läpi asiaa mielenterveyden tukemisesta ja kriisien perusteista, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, käydään läpi puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet ja vapaaehtoistyön eettiset periaatteet, sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää käytännön harjoitusta. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Yhteydenottoja tulee avun tarvitsijoilta huomattavasti enemmän kuin mihin pystymme vastaamaan. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden.

Toivomme sinulta:

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • vuorovaikutustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Tarkistamme kaikilta vapaaehtoistoimintaan valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain 6 a:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hae mukaan SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi:

Hakulomake vapaaehtoiseksi Kriisipuhelimeen.

Lue lisää Sekasin-chatista.

Syksyn peruskoulutus järjestetään ensisijaisesti hybridikoulutuksena. Koulutus sisältää sekä verkko-opintoja että lähitapaamisia. Seuraamme aktiivisesti koronaviruksen tilannetta ja koulutuksen toteutusmuoto päivittyy tarvittaessa.

HUOM! Syksyn peruskoulutukseen on tullut paljon hakemuksia ja se on täyttynyt. Vapaaehtoiseksi on jatkuva haku ja seuraava koulutus järjestetään keväällä 2021.

Peruskoulutuksen lähipäivien aikataulu (huom. muutokset mahdollisia!)

La 12.9.2020 10:00-17:00
La 3.10.2020 10:00-17:00
To 29.10.2020 16:30-19:30 

 

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoinen on osa yhteisöä
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Saara Valkeakunnas
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.
Sos-kriisikeskus

+358 40 619 7676Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki