Tunne- ja kaveritaitoja oppimaan!

Uutiset

Kaverin lohduttaminen, kannustaminen ja anteeksi pyytäminen ovat taitoja, joiden oppimiseen lapsi tarvitsee paljon myönteistä vuorovaikutusta. Tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista voi myös opettaa lapsille esimerkiksi suosittujen Tunne- ja kaveritaitokorttien avulla.

– Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että alakoululaiset oppivat nimeämään, tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan. Tunne- ja kaveritaidot ovatkin keskeisiä elämässä tarvittavia mielenterveystaitoja, Riikka Nurmi Suomen Mielenterveysseurasta sanoo.

Tunne- kaveritaitokortit

35 korttia, jotka on jaettu kolmeen osaan:

  • Keltaisiin tunnekortteihin
  • Sinisiin kaveritaitokortteihin
  • Vihreisiin ristiriitatilanteita kuvaaviin kortteihin

Korttien toisella puolella on sarjakuvamainen kuva ja toisella puolella teksti, joka tiivistää kuvan sanoman.

Nurmi kertoo, että kortteja voi käyttää esimerkiksi leikkien kautta. Lapsi voi esimerkiksi valita pakasta yhden kortin ja näytellä sen esittämän tunteen kavereille, joiden tulee arvata, mikä tunne on kyseessä.

Korttien avulla voi muodostaa myös kokonaisen tarinan. Voidaan esimerkiksi kuvata tilanne, jossa kuviteltu oppilas Heikki on joutunut kaveripiirin ulkopuolelle valitsemalla tilanteesta ja sen virittämästä tunteesta kortit, jotka kuvastavat Heikin tunnetilaa. Tämän jälkeen valitaan kaveritaitokorttien joukosta kortti, jolla pyritään ratkaisemaan tilanne, esimerkiksi kortin, jossa muut ottavat Heikin mukaan leikkiin.

Kortteja voidaan käyttää myös kasvatuskeskusteluissa tai niiden avulla voidaan harjoitella tunteiden hallintaa.

Mielenterveysseura.fi -sivustolta löydät Hyvää mieltä yhdessä -materiaalipakettiin kuuluvat Tunne- ja kaveritaitokortit, jotka on tarkoitettu keskustelun ja opetustilanteiden tueksi.

Koko Hyvää mieltä yhdessä -materiaalipaketin kasvatusalan ammattilaiset saavat omakseen koulutuksessa. Koulutuskalenteri

Takaisin

Yhteystiedot

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
MIELI ry:n ja palvelujen markkinointiviestintä, Mielinauha-keräys

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki