Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia – opas mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen

Opaskirja kokoaa yhteen 28 vuoden kokemukset mielenterveystyöstä maahanmuuttajien kanssa. Maahanmuuttajien kohtaaminen ja autta­minen on herättänyt paljon hämmennystä ja pelkoakin työntekijöissä. Varsinkin yli kulttuurirajojen tehtävää mielenterveystyötä on pidetty vaikeana tai jopa mahdottomana.

Pystyäkseen auttamaan maahanmuuttaja-asiakasta työntekijä tarvitsee oman ammatillisen sisältöosaamisen lisäksi tietoa ja ymmärrystä siitä, millaisen psyykkisen prosessin maahanmuuttaja joutuu läpikäy­mään. Ennen kaikkea työntekijä tarvitsee vuorovaikutusosaamista ja taitoa käyttää tulkkia.

Oppaassa pääpaino on asiakassuhteen rakentamisen kuvauksessa. Sen myötä lukijalle hahmottuu selkeä kuva siitä, mitä pitää ottaa huo­mioon, jotta luottamuksellinen asiakassuhde voi syntyä ja ihminen saa tarvitsemaansa apua.

Kirjaan kannattaa tarttua kaikkien maahanmuuttajia työssään koh­taavien. Se sopii hyvin myös monikulttuurisuustyöstä kiinnostuneille opiskelijoille.

Tilaa Verkkokaupasta

Hinta: 
10 euroa sis. alv 10 % +postikulut 2,5 euroa / kirja.
Tekijätiedot: 
Ansa Haavikko ja Lena Bremer