Uusi varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa mielenterveyttä

Uutiset

Elokuun alusta käyttöön otettu varhaiskasvatuksen suunnitelma eli vasu edistää lapsen mielen hyvinvointia. Varhain opitut mielenterveystaidot tukevat lapsen kasvua ja ehkäisevät ongelmia.

”Uusi varhaiskasvatussuunnitelma sisältää muun muassa vuorovaikutustaitojen opettelua, tunteiden tunnistamista ja itsesäätelyä, ryhmässä toimimista, osallisuutta sekä arjen taitoja – kaikkea sitä, mikä vahvistaa mielenterveyttä ”, kertoo asiantuntija Anniina Pesonen Suomen Mielenterveysseuran edistämisen yksiköstä.

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu nyt pedagogiikka. Jokaisen varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen suunnitelmaan tulee kirjata, millä tavalla lasta tuetaan kyseisen taidon oppimisessa.

”Myös mielenterveystaitoja voi ja kannattaa opettaa ja opetella jo pienestä pitäen. Uudet varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat mahdollistavat mielenterveyttä tukevan polun varhaislapsuudesta nuoruuteen saakka."

Mieli mukana leikissä ja levon hetkellä

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin: kohtaaminen ja läsnäolo sekä puheeksi ottaminen ovat keskeisessä asemassa. Pienen lapsen mielenterveyttä edistävät turvallisten aikuisten läsnäolo sekä säännöllinen arjen rytmi.

”Päivähoidon toiminnoissa, lepohetkellä, ruokaillessa ja ulkona liikkuessa on luontevaa keskustella, mitkä asiat arjessa tuovat hyvää oloa ja mieltä. Aikuisen arvostava ja lämmin kohtaaminen vaikuttaa lapsen kokemukseen omasta merkityksellisyydestä. Sillä on myönteinen vaikutus myös vertaissuhteisiin ja koko ryhmän yhteenkuuluvuuteen.” Kun lapset saavat osallistua ja vaikuttaa omaan arkeensa, heidän itseluottamuksensa kasvaa sekä käsitykset itsestä ja sosiaaliset taidot kehittyvät.

Mielenterveysseura on kehittänyt varhaiskasvatuksen arkeen runsaasti materiaaleja ja harjoituksia, joita voidaan helposti hyödyntää mielenterveystaitojen opettamisessa jo ihan pienille. Päivähoidossa musiikki, kuvataiteet, liikunta ja leikki tarjoavat hyviä mielen harjoituspaikkoja.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.

Takaisin

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Varhaiskasvatus- ja koulutyön päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 45 638 7122Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki