Ajassa

10/09/2020 - 17:07

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.9.2020

Tutkimuksia avoimen dialogin hoitotuloksista, psykoterapian eettisistä ulottuvuuksista, potentiaalisten mielenterveysongelmien näkymisestä vastasyntyneiden aivoissa, hoidon piirissä olevien nuorten itsetuhoisuuden riskistä ja koronapandemian vaikutuksesta globaaleihin mielenterveysongelmiin.


09/09/2020 - 23:00

Lähes 90 000 suomalaisella on ollut itsetuhoisia ajatuksia koronakevään ja -kesän aikana – Koronaepidemia on heikentänyt suomalaisten mielenterveyttä

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n teettämän tuoreen kyselyn* mukaan koronavirusepidemia on kuormittanut suomalaisten mielenterveyttä kuluneena keväänä ja kesänä. Peräti 27 prosenttia suomalaisista kokee poikkeusajan vaikuttaneen kielteisesti omaan mielenterveyteen ja lähes 90 000 suomalaisella on ollut itsetuhoisia ajatuksia epidemiasta johtuen. Heikentynyt mielenterveys ja itsetuhoiset ajatukset korostuvat erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. Miehet puolestaan eivät hae apua tilanteeseensa. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä on mies.


04/09/2020 - 15:58

Mielenterveystyön rahoitusleikkaukset uhkaavat pandemiasta toipumista

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset Veikkauksen varoista ovat vaarassa vähentyä 33 % vuonna 2021. Valtaosa MIELI ry:n toiminnan rahoituksesta tulee sosiaali- ja terveysministeriön jakamista Veikkauksen voittovaroista.


02/09/2020 - 15:15

Pääjohtaja Timo Ritakallio: ”Kolmannella sektorilla tehtävän mielenterveystyön rahoituspohja tulee kaikissa oloissa pitää riittävänä.”

Timo Ritakallio on johtanut Suomen oloissa valtavaa organisaatiota, OP Ryhmää, maaliskuusta 2018 alkaen. Hänellä on 12 000 alaista ja huoli henkilökunnan jaksamisesta on varsinkin koronakriisin aikana suuri. Työntekijöiden terveystilanteen kehittymistä seurataankin tarkasti.


01/09/2020 - 14:50

Sekasin-chatissa ennätysmäärä keskusteluja – poikkeusolojen vaikutus nuorten elämään kuuluu vahvasti yhteydenotoissa

Nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa on käyty tämän vuoden aikana jo yli 21 000 keskustelua, mikä on enemmän kuin vuonna 2019 yhteensä. Nuoret hakevat apua erityisesti omaan pahaan oloon, ihmissuhdeongelmiin, arjessa selviytymisen haasteisiin sekä itsetuhoisiin ajatuksiin.


30/08/2020 - 12:55

MIELI ry:n uudeksi puheenjohtajaksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

MIELI Suomen mielenterveys ry:n liittohallituksen puheenjohtajaksi on valittu europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.


27/08/2020 - 19:29

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.8.2020

Tutkimuksia sosiaalityön terapeuttisesta luonteesta, huostaanotettujen lasten mielenterveysongelmien hoitamisesta, depressiivisyyden vaikutuksesta sydän- ja verisuonisairauksiin, työuupumuksesta ja ilmansaasteiden vaikutuksesta mielenterveysongelmiin.


27/08/2020 - 13:46

MIELI ry:n liittokokous viikonloppuna

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n liittokokous järjestetään Helsingissä sunnuntaina 30.8.2020.


24/08/2020 - 08:31

Kriisipuhelimessa vastattiin kesällä ennätysmäärään soittoja

Kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin Kriisipuhelimessa on vastattu yli 17 200 soittoon. Tämä oli kesän soittojen kaikkien aikojen ennätys. Kesän aikana soittoyrityksiä tuli lähes 60 000, eli yli 11 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Ihmisten paha olo kuuluu vahvasti soitoissa.


21/08/2020 - 11:49

Hyvinvointi ei ole vain kustannustekijä: budjettiriihestä ja järjestöjen tilanteesta

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt kantavat parhaillaan suurta huolta tulevista toimintaedellytyksistään. Koronakriisin olosuhteissa järjestöjen toiminnan merkitys on noussut monella tavoin esille.

18/08/2020 - 08:47

Miten jaksaa koronan toinen aalto?

Korona-epidemian toinen aalto ahdistaa monia ihmisiä. Tuleva syksy pelottaa, ja on epävarma olo siitä, miten voi selviytyä vaikeista ajoista. Kokosimme tähän keinoja olon helpottamiseksi.


13/08/2020 - 20:07

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.8.2020

Tutkimuksia lukiolaisten uupumuksesta, puolison dementiasta ja masennuslääkkeistä, läheisen kuolemaan liittyvistä ristiriidoista, kasvokkain tapahtuvan terapian ja puhelinterapian välisestä erosta, itsemurhaan liittyvästä kielenkäytöstä ja fyysisesti passiivisen elämän vaikutuksesta masentuneisuuteen.


13/08/2020 - 09:50

MIELI ry:n vertaistukiryhmät syksyllä 2020. Hae mukaan!

Haku syksyn vertaistukiryhmiin on käynnissä. Järjestämme vertaistukiryhmiä mm. itsemurhaa yrittäneiden nuorten ja nuorten aikuisten vanhemmille, parisuhteestaan eronneille, koronan takia työttömäksi jääneille sekä syöpää sairastavien läheisille. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta. Osa ryhmistä toteutetaan etäyhteyksin.


11/08/2020 - 12:58

Pidetäänkö kaikille lapsille ja nuorille tänä syksynä Lapset puheeksi -keskustelu varhaiskasvatuksessa tai koulussa?

Valtioneuvoston julkaisussa 2020:21 ”Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa” esitetään, että heti syksyllä käytäisiin varhaiskasvatuksessa ja koulussa jokaisen lapsen ja nuoren pärjäävyyttä kartoittava ja vahvistava keskustelu. Tavoitteena olisi tunnistaa ne toimintatavat ja teot, joilla lapsen ja nuoren läheiset aikuiset voisivat pärjäävyyttä edistää. Keinona voisi esityksen mukaan olla esimerkiksi Lapset puheeksi -menetelmä.


06/08/2020 - 12:52

Turvapaikanhakijaperheille ja lapsille lisää psykososiaalista tukea

Lapset puheeksi -menetelmän avulla autetaan nyt vanhempia ja vastaanottokeskuksen henkilökuntaa tukemaan lasten ja nuorten suotuisaa kehitystä. Menetelmä on Maahanmuuttoviraston päätöksellä otettu osaksi vastaanottokeskusten toimintaan.


Sivut